psychologia różnic co to znaczy
Co znaczy Psychologia różnic indywidualnych?. Co to jest polskim podręcznikiem z tej dyscypliny.

Czy pomocne?

Psychologia różnic indywidualnych

Definicja z ang. Psychology of individual differences, z niem. Psychologie der individuellen Unterschiede.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,372 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.76 kg
Zagadnienia: psychologia różnic
ISBN: ISBN 83-7369-003-4
Opis: ''Psychologia różnic indywidualnych'' jest pierwszym polskim podręcznikiem z tej dyscypliny psychologii. Autor ujmuje różnice indywidualne w kategoriach względnie stałych i typowych dla jednostki tendencji i możliwości, mających status cechy. Te pierwsze wyrażają się w określonych zachowaniach i reakcjach. Dotyczy to osobowości, w tym temperamentu, i stylów poznawczych i stylów radzenia sobie ze stresem. Te drugie zaś ujawniają się przede wszystkim w postaci efektywności wykonywanych czynności i sprawności działań. Chodzi tu o inteligencję i zdolności. Stąd definicja cechy, również ujmowanej jako wymiar albo czynnik (osobowości, inteligencji) stanowi w tym podręczniku kontekst centralny. Sporo informacji znajdzie Czytelnik na temat podstaw biologicznych (fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych) omawianych właściwości psychicznych. W przypadku inteligencji zaś, traktowanej raczej w aspekcie psychometrycznym, mowa jest co więcej o procesach poznawczych leżących u jej podstaw. Jednym z centralnych problemów poruszanych w tej książce jest funkcjonalne znaczenie inteligencji przejawiające się w różnych aspektach życia codziennego, a również rola temperamentu w funkcjonowaniu człowieka w warunkach trudnych (stresowych). Książka kończy rozdział prowokujący Czytelnika do głębszych przemyśleń. Dotyczą one stosunku obiektywnie istniejących różnic indywidualnych do zasady równości społecznej i genetycznie zdeterminowanych możliwości człowieka. Co więcej porusza ona znaczenie i skutki różnic indywidualnych w funkcjonowaniu społecznym człowieka.
Spis treści:
 • 1. Źródła, na których wyrosła psychologia różnic indywidualnych
 • 2. Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych
 • 3. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko
 • 4. Inteligencja: pojęcia, struktura i mechanizmy poznawcze
 • 5. Systemy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji
 • 6. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym
 • 7. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki
 • 8. Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku
 • 9. Teorie temperamentu skoncentrowane na człowieku dorosłym
 • 10. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego systemów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej sytuacji i zachowań
 • 11. Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka
 • 12. Różnice indywidualne i wynikające stąd skutki społeczne: rozważania ogólne
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks haseł

Czym jest znaczenie w Słownik na P .