psychologia różnic co to znaczy
Co znaczy Psychologia różnic indywidualnych?. Co to jest polskim podręcznikiem z tej dyscypliny.

Czy pomocne?

Psychologia różnic indywidualnych

Definicja z ang. Psychology of individual differences, z niem. Psychologie der individuellen Unterschiede.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,379 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.80 kg
Zagadnienia: psychologia różnic
ISBN: ISBN 83-7383-209-2
Opis: ''Psychologia różnic indywidualnych'' jest pierwszym polskim podręcznikiem z tej dyscypliny psychologii. Autor ujmuje różnice indywidualne w kategoriach względnie stałych i typowych dla jednostki tendencji i możliwości, mających status cechy. Te pierwsze wyrażają się w określonych zachowaniach i reakcjach. Dotyczy to osobowości, w tym temperamentu, i stylów poznawczych i stylów radzenia sobie ze stresem. Te drugie zaś ujawniają się przede wszystkim w formie efektywności wykonywanych czynności i sprawności działań. Chodzi tu o inteligencję i zdolności. Stąd definicja cechy, również ujmowanej jako wymiar albo czynnik (osobowości, inteligencji) stanowi w tym podręczniku kontekst centralny. Sporo informacji znajdzie Czytelnik na temat podstaw biologicznych (fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych) omawianych właściwości psychicznych. W przypadku inteligencji zaś, traktowanej raczej w aspekcie psychometrycznym, mowa jest ponadto o procesach poznawczych leżących u jej podstaw. Jednym z centralnych problemów poruszanych w tej książce jest funkcjonalne znaczenie inteligencji przejawiające się w różnych aspektach życia codziennego, a również rola temperamentu w funkcjonowaniu człowieka w warunkach trudnych (stresowych). Książka kończy rozdział prowokujący Czytelnika do głębszych przemyśleń. Dotyczą one stosunku obiektywnie istniejących różnic indywidualnych do zasady równości społecznej i genetycznie zdeterminowanych możliwości człowieka. ponadto porusza ona znaczenie i skutki różnic indywidualnych w funkcjonowaniu społecznym człowieka.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Źródła, z których wyrosła psychologia różnic indywidualnych 2. Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych 3. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko 4. Inteligencja: pojęcia, struktura i mechanizmy poznawcze 5. Systemy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji 6. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym 7. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki 8. Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku 9. Teorie temperamentu koncentrujące się na człowieku dorosłym 10. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego systemów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej sytuacji i zachowań 11. Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka 12. Różnice indywidualne i wynikające stąd skutki społeczne: rozważania ogólne

Czym jest znaczenie w Słownik na P .