psychologia empirycznego co to znaczy
Co znaczy empirycznego punktu widzenia?. Co to jest . Co to jest punktu widzenia definicja.

Czy pomocne?

Psychologia z empirycznego punktu widzenia

Definicja z ang. Psychology from the empirical point of view, z niem. Psychologie an der empirischer Sicht.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: twarda,566 str., Wymiary: 130 x 195 mm , Waga: 0.66 kg
Zagadnienia: psychologia empirycznego
ISBN: ISBN 83-01-12908-5
Opis:
Spis treści:
 • Wstęp. Brentana anatomia życia psychicznego
 • Księga pierwsza. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA
 • Rozdział I. O pojęciu i zadaniu nauki zajmującej się psychiką
 • Rozdział II. O metodzie psychologii, a szczególnie o doświadczeniu stanowiącym jej podstawę
 • Rozdział III. Dalszy ciąg rozważań o metodzie psychologii. O indukcji najwyższych praw psychicznych
 • Rozdział IV. Dalszy ciąg rozważań o metodzie psychologii. Niedokładny charakter jej najwyższych praw. Dedukcja i weryfikacja
 • Księga druga. O FENOMENACH PSYCHICZNYCH W OGÓLE
 • Rozdział I. O różnicy pomiędzy fenomenami psychicznymi i fizycznymi
 • Rozdział II. O świadomości wewnętrznej
 • Rozdział III. Dalsze rozważania o świadomości wewnętrznej
 • Rozdział IV. O jedności świadomości
 • Rozdział V. Przegląd najważniejszych prób klasyfikacji fenomenów psychicznych
 • Rozdział VI. Podział czynności psychicznych na przedstawienia, sądy i fenomeny miłości i nienawiści
 • Rozdział VII. Przedstawienie i sąd dwiema wieloma klasami podstawowymi
 • Rozdział VIII. Jedność podstawowej klasy uczucia i woli
 • Rozdział IX. Porównanie trzech podstawowych klas z trojakimi fenomenami świadomości wewnętrznej. Określenie ich naturalnego porządku
 • Bonus A. Uzupełniające uwagi [do wydania z 1911 r.] w celu objaśnienia i obrony przedstawionej teorii, jak także jej sprostowania i rozwinięcia
 • I. Różnica pomiędzy odniesieniem psychicznym a relacją we właściwym sensie
 • II. O psychicznym odnoszeniu się do czegoś jako przedmiotu wtórnego
 • III. Modi przedstawień
 • IV. O atrybutywnym połączeniu przedstawień in recto i in obliquo
 • V. O modyfikowaniu sądów i wzruszeń przez modi przedstawiania
 • VI. O niemożliwości przypisania intensywności każdemu odniesieniu psychicznemu, a szczególnie ujęcia stopni przeświadczenia i preferowania jako różnic intensywności
 • VII. O niemożliwości połączenia sądu i odniesienia emocjonalnego w jednej klasie podstawowej
 • VIII. O niemożliwości przyjęcia różnych podstawowych klas dla uczucia i woli w analogii do przedstawienia i sądu
 • IX. O przedmiotach prawdziwych i fikcyjnych
 • X. O próbach matematyzacji logiki
 • XI. O psychologizmie
 • XII. Miklosich o zdaniach bezpodmiotowych. Nowe rozprawy z pism pozostawionych
 • XIII. Ogólność myślenia i indywidualność bytu
 • XIV. Ujęcie naoczne i przedstawienie abstrakcyjne
 • XV. O przedmiotach myślenia
 • XVI. O bycie w niewłaściwym sensie, nazwach abstrakcyjnych i tworach intelektu
 • XVII. O ens rationis
 • Skorowidz osób
 • Skorowidz pojęć

Czym jest znaczenie w Słownik na P .