psychologiczne aspekty co to znaczy
Co znaczy aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w?. Co to jest każdego pracownika jako źródła.

Czy pomocne?

Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej

Definicja z ang. Psychological aspects of human resources management in health care, z niem. Psychologische Aspekte des Personalmanagements im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,140 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: psychologiczne aspekty
ISBN: ISBN 83-88732-83-8
Opis: (...) Idea zasobów ludzkich polega dosłownie na traktowaniu każdego pracownika jako źródła potencjalnych możliwości, źródła korzyści, a również materialnych i pozamaterialnych zysków. (..,) Koncepcja zasobów ludzkich jest oparta na przekonaniu, iż człowieka należy ''postawić'' w takim miejscu, gdzie jego indywidualne możliwości spotkają się z jedyną w swoim rodzaju okazją do zrobienia czegoś wyjątkowego. To jest realizowanie optymistycznej wizji, opartej na definicji, że ''robota to miejsce, gdzie efekt człowieka spotyka się z sukcesem świata''. (...) Recenzowana ''robota jest podręcznikiem niezwykle potrzebnym, dotyczącym problematyki psychologicznych aspektów kierowania zasobami ludzkimi w szczególnym typie organizacji, jaki stanowią zakłady opieki zdrowotnej. (...) Od strony merytorycznej '''robota stanowi kompendium wiedzy na temat kierowania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Spis treści:
  • 1. Teoretyczne zagadnienia kierowania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej 2. Odpowiednie relacje interpersonalne jako podstawa doboru kadr w zakładach opieki zdrowotnej 3. Kontrakt psychologiczny zawiązany z pracownikami zakładów opieki zdrowotnej a ich przystosowanie się do pracy 4. Podstawy rekrutacji i selekcji. Derekrutacja 5. Selekcja 6. Motywacja do pracy 7. Ocenianie pracowników 8. szkolenie pracowników pracowników ocena jego efektywności 9. Planowanie ścieżek kariery zawodowej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .