psychologiczno pedagogiczne co to znaczy
Co znaczy pedagogiczne problemy wspomagania?. Co to jest dotyczących problemów zaburzeń rozwoju.

Czy pomocne?

Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Definicja z ang. Psychological and pedagogical problems of supporting the development of children with disabilities, z niem. Psychologische und pädagogische Probleme, die Entwicklung von Kindern mit Behinderungen unterstützen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,122 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: psychologiczno pedagogiczne
ISBN: ISBN 83-7308-479-7
Opis: Prezentowana podręcznik zawiera zestaw artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje wybrane sposoby ulepszenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata, Bobathów, Petö, Vojty, Domana, Weroniki Sherborne, Bon Depart, hipoterapię, muzykoterapię i podejmuje problematykę osób z wadą słuchu. W książce opisane zostało również zagadnienie społecznego problemu, jakim jest zjawisko spożycia alkoholu poprzez młodzież. Autorzy artykułów własne założenia i pomysły wywodzą z podstaw teoretycznych. Można to uznać za walor pracy dający szansę szerszego spojrzenia na problem niepełnosprawności. Adresatami publikacji mogą być psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pracujący z dziećmi, rodzice i kadra naukowa i studenci kierunków pedagogicznych.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Wykorzystanie definicje strefy najbliższego rozwoju L. S. Wygotskiego w diagnozie dzieci niepełnosprawnych umysłowo 2. Problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) 3. Diagnoza i rehabilitacja dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) z głębokim uszkodzeniem słuchu 4. Rysunek dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) 5. Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) 6. Rozwiązywanie problemów poprzez dzieci niesłyszące a treści programu nauczania klas początkowych 7. Zaburzenia w rozwoju dziecka niesłyszącego warunkowane etiologią głuchoty 8. Zasady pracy logopedycznej z dziećmi niesłyszącymi 9. Sposoby terapii logopedycznej dzieci głuchych i słabo słyszących 10. Struktura relacji w rodzinie a funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo wychowywanych poprzez samotne matki. Wstępne doniesienie z badań 11. Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .