psychopedagogika twórczych co to znaczy
Co znaczy Psychopedagogika działań twórczych?. Co to jest w dzisiejszych czasach kreatywności i.

Czy pomocne?

Psychopedagogika działań twórczych

Definicja z ang. Psychopedagogy creative activities, z niem. Psychopädagogik kreative Aktivitäten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,351 str., Wymiary: 150 x 235 mm , Waga: 0.60 kg
Zagadnienia: psychopedagogika twórczych
ISBN: ISBN 83-7308-486-1
Opis: Temat książki jest jak w najwyższym stopniu aktualny, gdyż w dzisiejszych czasach kreatywności i twórczego podejścia do problemów wymaga się od wszystkich: uczniów, studentów, pracowników. Zwłaszcza w zmiennych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych i gospodarczych. Często nie bardzo wiadomo jak wdrażać sposoby nauczania twórczości, jak stymulować twórcze zachowania w szkołach i firmach, jak oceniać efekty prowadzonych zajęć twórczych? Prezentowana podręcznik daje odpowiedź na te pytania. W czterech następnych częściach autorzy przedstawiają teoretyczne, metodyczne i praktyczne uwarunkowania psychopedagogiki twórczości. Uważny Czytelnik znajdzie tu sporo inspiracji i dydaktycznych wskazówek usprawniających codzienny tok zajęć rozwijających postawy twórcze i prezentacje praktycznych form realizowanych w szkołach i placówkach kultury. Zaletą książki jest różnorodność i bogactwo ujęć – autorami są gdyż zarówno pedagodzy, jak i psycholodzy, artyści i nauczyciele. Podręcznik adresowana jest do naukowców i studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, pracowników ośrodków metodycznych i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapii i rozwoju, instytucji kultury i animacji społeczno-kulturalnej (pracownicy domów kultury, muzeów, ośrodków sztuki, i tak dalej .
Spis treści:
  • Wstęp: Twórczość cieszy!
  • I. NAUCZANIE TWÓRCZOŚCI – NOWE PYTANIA O nauczaniu twórczości w obliczu jej ambiwalencji Psychopedagogiczna perspektywa rozwijania dyspozycji twórczych ''Romantyczne dopełnienie'' w nowoczesnej edukacji jako kontekst interpretacyjny fragmentu badań pedagogicznych Nauka medialna i psychodydaktyka twórczości – razem czy osobno?
  • II. PROBLEMY MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH Motywacyjne uwarunkowanie twórczości Problem rywalizacji w procesie wspierania twórczości dzieci i młodzieży Motywowanie do nauki uczniów twórczo uzdolnionych Motywowanie w dążeniu do sukcesu ucznia olimpijczyka i uczestnika lekcji twórczości – wyniki praktycznego zwiadu badawczego
  • III. EKSPLORACJE BADAWCZE TWÓRCZOŚCI Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań twórczości Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalna i niewerbalną ekspresję twórczą studentów? Warsztaty arteterapeutyczne jako sposób rozwijająca twórcze myślenia i działanie dzieci Badania nad reprezentacją poznawczą twórczości – test analogii Zamot, czyli skomplikowana sprawa. Badanie mechanizmów syntezy pojęciowej w zadaniach odlingwistycznych
  • IV. TWÓRCZOŚĆ W KLASIE SZKOLNEJ Warunki i metody stymulowania aktywności twórczej dziecka w systemie edukacji zintegrowanej Czy naprawić ''podcięte skrzydło edukacji''? O możliwościach rozwijania uczuć i wyobraźni w toku zajęć plastycznych Sposoby stymulowania twórczości artystycznej uczniów klas IV-VI na przykładzie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem Fantazja regulowana odpowiedzialnością, czyli o lekcjach twórczości w Gimnazjum Niepublicznym w Zabierzowie Bocheńskim O autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na P .