psychospołeczne podstawy co to znaczy
Co znaczy podstawy rehabilitacji osób?. Co to jest teoretyczna, praktyczna, doświadczenie, aby.

Czy pomocne?

Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Definicja z ang. Psychosocial basis for rehabilitation of the disabled, z niem. Psychosoziale Grundlage für die Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,215 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: psychospołeczne podstawy
ISBN: ISBN 83-7164-153-2
Opis: Podręcznik ukazuje, w jaki sposób można połączyć wiedzę teoretyczna, praktyczna, doświadczenie, aby wypracować zasady postępowania zwiększające skuteczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W tym celu autor wyodrębnił i opisał kilka zasadniczych tematów - związki wiedzy naukowej z praktyka rehabilitacji, cierpienie osoby niepełnosprawnej, rehabilitację jako mechanizm interpersonalny. Wreszcie - na koniec - podkreślony został społeczny kontekst procesu rehabilitacji (od dyskryminacji i uprzedzeń wobec niepełnosprawnych po wsparcie i grupy samopomocowe). Seria powstała pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. W zamierzeniu jej twórców jest podstawa kształcenia osób związanych z robota socjalna (pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, socjologów i in.). Dokonywane zmiany w polityce społecznej i strukturze organizacji pomocy społecznej wymagają dostarczenia wszystkim zainteresowanym odpowiedniej pomocy - zarówno praktycznej, jak i teoretycznej.
Spis treści:
  • 1. Związek wiedzy naukowej z praktyką rehabilitacji
  • 2. Cierpienie osoby niepełnosprawnej
  • 3. Rehabilitacja jako mechanizm interpersonalny
  • 4. Specyficzny kontekst przebiegu rehabilitacji

Czym jest znaczenie w Słownik na P .