psychoterapia dzieci co to znaczy
Co znaczy dzieci i młodzieży - metody oparte na?. Co to jest praktycznym przeglądem opartych na.

Czy pomocne?

Psychoterapia dzieci i młodzieży - metody oparte na dowodach

Definicja z ang. Psychotherapy of children and adolescents - methods based on evidence, z niem. Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen - Methoden, die auf Beweise.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,532 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.99 kg
Zagadnienia: psychoterapia dzieci
ISBN: ISBN 83-233-2040-3
Opis: Napisany poprzez światowej sławy specjalistów książka jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują własne osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich podstawy teoretyczne i empiryczne i praktyczne uwarunkowania stosowania terapii. Omawiają szeroki zakres problemów klinicznych: od lęku, depresji młodzieńczej, ADHD, poprzez zachowania opozycyjne, zaburzenia zachowania, poważne problemy emocjonalne aż do zaburzeń odżywiania, autyzmu i innych. książka będzie przydatny zarówno dla psychologów zajmujących się dziećmi i młodzieżą, jak i dla psychiatrów i specjalistów z pokrewnych dziedzin (niezależnie od orientacji teoretycznej), badaczy i studentów. Stanie się niewątpliwie nieocenioną pomocą w czasie zajęć z psychologii i psychoterapii. ''A.E. Kazdin i J.R. Weisz po raz następny zaprezentowali niezwykłą publikację naukową – zmuszającą do myślenia, wciągającą i aktualną. Zarówno oni, jak i autorzy poszczególnych rozdziałów stworzyli swoisty przewodnik po meandrach psychoterapii, starając się jednocześnie zniwelować różnicę miedzy badaniami wyników terapii a praktyką kliniczną, aczkolwiek zdaniem niektórych badaczy, to jest niemożliwe. Podręcznik przedstawia obecny stan badań i praktycznych dokonań z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Po okresie długoletnich zaniedbań – co najmniej w porównaniu z podobnymi badaniami u dorosłych – mamy wreszcie pewność, iż będziemy mogli lepiej i z większą odpowiedzialnością służyć pomocą dzieciom i ich rodzinom. Niniejsza robota będzie przydatna zarówno doświadczonym, jak i początkującym trenerom''. Dr Thomas H. Ollendick, Wydział Psychologii, Instytut Politechniczny i Uniwersytet Stanu Virgnia ''Kazdin i Weisz zgromadzili grupę znakomitych badaczy, którzy podzielone są z czytelnikami najnowszymi informacjami na temat opartych na dowodach psychoterapiach wielu głównych zaburzeń umysłowych dzieci i młodzieży. W opisie każdej z nich znajdujemy szczegóły dotyczące jej wdrażania, treningu i superwizji terapeutów, zawiązków z praktyką kliniczną, problemów klinicznych i kierunków przyszłych badań. Niniejszy tom to lektura obligatoryjna dla klinicystów, badaczy klinicznych i innych osób zaangażowanych w psychoterapię dzieci i adolescentów z problemami psychicznymi. Ponadto sporo informacji znajdą tu studenci klinicznej psychologii dziecięcej i psychiatrzy zajmujący się dziećmi i młodzieżą''. Dr Howard Abikoff, Centrum Badań Dziecka, Wydział Psychiatrii, Uniwersytet Nowojorski
Spis treści:
  • I. PODSTAWY BADAŃ NAD TERAPIĄ DZIECI I MŁODZIEŻY 1. Wprowadzenie. Kontekst i źródła opartych na dowodach metod psychoterapii dzieci i młodzieży 2. Zagadnienia i aspekty rozwojowe w badaniach i praktyce 3. Nowe obszary praktyki opartej na dowodach 4. Zagadnienia etyczne w badaniach nad terapią psychospołeczną dzieci i młodzieży
  • II. PROGRAMY BADAŃ A. Zaburzenia i problemy zinternalizowane 5. Leczenie lęku zorientowana na dziecko 6. Zaangażowanie rodziców w terapię dzieci z zaburzeniami lękowymi 7. Poznawczo-behawioralna leczenie grupowa depresji młodzieńczej 8. leczenie poznawczo-behawioralna depresji młodzieńczej. Porównawcza skuteczność eksperymentalna, mediatory, moderatory i skuteczność rzeczywista 9. Psychoterapia interpersonalna dla depresyjnych adolescentów 10. Trening wzmocnienia pierwotnej i wtórnej kontroli u młodzieży z depresją. Wykorzystanie modelu systematycznego wdrażania jako modelu rozwijania i testowania metod terapeutycznych B. Zaburzenia i problemy eksternalizowane 11. Program treningu poznawczo-behawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi 12. leczenie interakcji rodzic-dziecko dla dzieci z zachowaniami opozycyjnymi 13. Niewiarygodne Lata: Seria materiałów szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Wieloaspektowe ujęcie leczenia małych dzieci z problemami w zachowaniu 14. Trening rozwiązywania problemów i warsztaty umiejętności rodzicielskich w zaburzeniach zachowania 15. Trening kontroli gniewu dla agresywnej młodzieży 16. Zachowania antyspołeczne u dzieci i nastolatków: Oregoński Program Wielowymiarowej Terapii i Opieki Zastępczej (MTFC) 17. leczenie wielosystemowa poważnych problemów klinicznych C. Inne zaburzenia i specjalne wykorzystanie 18. Wczesna intensywna interwencja behawioralna w autyzmie 19. Empirycznie potwierdzone interwencje kluczowej reakcji dla dzieci autystycznych 20. Behawioralna leczenie mechanizmów rodzinnych dla nastolatków cierpiących na jadłowstręt psychiczny 21. Rozwój terapii zorientowanej na dowody otyłości dziecięcej 22. leczenie behawioralna moczenia nocnego 23. Krótka strategiczna leczenie rodzinna dla młodzieży hiszpańskojęzycznej 24. leczenie narracyjna hiszpańskojęzycznych dzieci i nastolatków
  • III. WNIOSKI I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ 25. Podsumowanie: Stan obecny i perspektywy terapii zorientowanych na dowody w odniesieniu do dzieci i adolescentów Indeks osób Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .