pułapki manipulacji co to znaczy
Co znaczy Pułapki manipulacji?. Co to jest społeczeństwa i w mniejszym albo większym stopniu.

Czy pomocne?

Pułapki manipulacji

Definicja z ang. traps manipulation, z niem. Fallen Manipulation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,169 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: pułapki manipulacji
ISBN: ISBN 83-89309-80-7
Opis: Każdy człowiek funkcjonuje jako jeden z przedmiotów społeczeństwa i w mniejszym albo większym stopniu oddziałuje na innych ludzi i na grupę społeczną, której jest członkiem, lecz także często ulega ich wpływom innych – świadomie albo nie. I właśnie w tej książce przedstawiono zagadnienie manipulacji – jej znaczenie, cechy i typy. Autorka poruszyła między innymi takie zagadnienia jak: techniki manipulacyjne, manipulacja emocjami, wywoływanie poczucia winy, wpływanie na podejmowanie decyzji, odwoływanie się do autorytetów jako skutecznego narzędzia manipulacji, rola stereotypów w myśleniu, plotka, presja grupy, kłamstwo, język jako narzędzie manipulacji, propaganda, reklama – jej funkcja i wpływ, sztuka i techniki negocjacji, mobbing, ''pranie mózgu'', sekty i ideologie. Jak widać z zaprezentowanej tematyki, podręcznik może być adresowana zarówno do specjalistów – lekarzy psychiatrów i psychologów – jak i do wszystkich interesujących się tymi zagadnieniami.
Spis treści:
  • WSTĘP Definicja ''manipulacja'' Psychika jako mechanizm Techniki manipulacyjne Manipulacja emocjami Wzbudzanie strachu Zagrożenie zerwaniem związku Pozorne zaspokajanie potrzeb Wywoływanie poczucia winy Wpływanie na podejmowanie decyzji Poprawianie obrazu ''Ja'' Ingracjacja Wykorzystywanie reguły wzajemności
  • MANIPULACJA MYŚLENIEM Tworzenie i stosowanie uprzedzeń Wywoływanie i zredukowanie dysonansu poznawczego Wpływanie na zmianę postaw stosowanie tendencyjności myślenia Powoływanie się na autorytety stosowanie myślenia stereotypowego i zachowań mechanicznych Zastosowanie oporu psychologicznego Makiawelizm Plotka
  • MANIPULACJA SPOŁECZNA Presja grupy Manipulacja tekstem Kłamstwo Język narzędziem manipulacji Propaganda Wpływanie na komunikację społeczną Reklama Negocjacje Mobbing ''Pranie mózgu'', sekty, ideologie
  • ANTYMANIPULACJA Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .