rachunkowość plan kont co to znaczy
Co znaczy kont z komentarzem dla zakładów opieki?. Co to jest finansowej publicznych i.

Czy pomocne?

Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej

Definicja z ang. Accounting and chart of accounts with a commentary for healthcare facilities, z niem. Buchhaltung und Kontenplan mit einem Kommentar für Gesundheitseinrichtungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,536 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.81 kg
Zagadnienia: rachunkowość plan kont
ISBN: ISBN 83-7416-750-5
Opis: Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o rachunkowości finansowej publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zaletą opracowania jest przede wszystkim wszechstronne i kompleksowe przedstawienie rachunkowości zakładu opieki zdrowotnej jako kompleksowego i elastycznego mechanizmu informacji ekonomicznej. W publikacji przedstawiono zagadnienia w najwyższym stopniu ważne z uwzględnieniem różnych rozwiązań i wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W pierwszej części na tle celów rachunkowości przedstawiono dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, sposoby jej prowadzenia, zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiar wydatków i przychodów, ustalanie wyniku finansowego i zasady analizy i interpretacji informacji finansowych. W drugiej części opracowania zawarto lista kont syntetycznych umożliwiający ujęcie zdarzeń i mechanizmów gospodarczych i sporządzenie obowiązujących te jednostki sprawozdań finansowych. lista kont został wzbogacony o nowe konta wynikające ze zmian prawa bilansowego i jest przystosowany dla zakładów opieki zdrowotnej o różnej formie prawnej.
Spis treści:
  • Część I. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI POTRZEBNYCH DO Kierowania ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Rola rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej 2. Przedmioty polityki rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej 3. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej i jej konsekwencje księgowe 4. Zasady pomiaru wydatków i przychodów i ustalania wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej 5. Sprawozdawczość finansowa i audyt zewnętrzny w zakładzie opieki zdrowotnej 6. Zasady interpretacji sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej
  • Część II. WZORCOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH) Wzór zarządzenia w kwestii ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Lista kont syntetycznych i analitycznych wzorcowego planu kont zakładu opieki zdrowotnej (publicznego i niepublicznego) Zespół 0 - Aktywa trwałe Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 - Materiały i towary Zespół 4 - Wydatki wg rodzajów i ich rozliczanie Zespół 5 - Wydatki wg typów działalności i ich rozliczanie Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 - Przychody i wydatki powiązane z ich osiągnięcia Zespół 8 - Fundusze (kapitały) swoje, fundusze specjalne, rezerwy i rezultat finansowy Lista aktów prawnych Bibliografia. Lista ilustracji. Lista tabel

Czym jest znaczenie w Słownik na R .