Zdrowotnej opieki zakładów dla komentarzem z kont plan i rachunkowość

Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej

Tytuł książki w oryginale: Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej
  Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej
Autor (autorzy): Maria Hass-Symotiuk
Szczegóły wydania: Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,536 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.81 kg
ISBN: ISBN 83-7416-750-5
Opis: Książka stanowi kompendium wiedzy o rachunkowości finansowej publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zaletą opracowania jest przede wszystkim wszechstronne i kompleksowe przedstawienie rachunkowości zakładu opieki zdrowotnej jako kompleksowego i elastycznego systemu informacji ekonomicznej. W publikacji przedstawiono zagadnienia najbardziej istotne z uwzględnieniem różnych rozwiązań oraz wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W pierwszej części na tle celów rachunkowości przedstawiono dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, metody jej prowadzenia, zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiar kosztów i przychodów, ustalanie wyniku finansowego oraz zasady analizy i interpretacji informacji finansowych. W drugiej części opracowania zawarto wykaz kont syntetycznych umożliwiający ujęcie zdarzeń i procesów gospodarczych oraz sporządzenie obowiązujących te jednostki sprawozdań finansowych. Wykaz kont został wzbogacony o nowe konta wynikające ze zmian prawa bilansowego i jest przystosowany dla zakładów opieki zdrowotnej o różnej formie prawnej.
Spis treści:
  • Część I. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI POTRZEBNYCH DO ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Rola rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej 2. Elementy polityki rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej 3. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej i jej skutki księgowe 4. Zasady pomiaru kosztów i przychodów oraz ustalania wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej 5. Sprawozdawczość finansowa i audyt zewnętrzny w zakładzie opieki zdrowotnej 6. Zasady interpretacji sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej
  • Część II. WZORCOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH) Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Wykaz kont syntetycznych i analitycznych wzorcowego planu kont zakładu opieki zdrowotnej (publicznego i niepublicznego) Zespół 0 - Aktywa trwałe Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 - Materiały i towary Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczanie Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczanie Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięcia Zespół 8 - Fundusze (kapitały) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy Wykaz aktów prawnych Bibliografia. Wykaz ilustracji. Wykaz tabel

Pozostałe książki medyczne na literę R.

Książki o zbliżonej tematyce:

Zdrowotnej opieki zakładów dla komentarzem z kont plan i rachunkowość