radiologia kliniczna co to znaczy
Co znaczy Radiologia kliniczna?. Co to jest Pattern Differentials pod redakcją Dennisa M.

Czy pomocne?

Radiologia kliniczna

Definicja z ang. clinical radiology, z niem. klinische Radiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,1053 str., Wymiary: 210x300 mm , Waga: 3.28 kg
Zagadnienia: radiologia kliniczna
ISBN: ISBN 83-88063-80-4
Opis: Książka pt "Clinical Imaging With Sceletal Chest And Abdomen Pattern Differentials" pod redakcją Dennisa M. Marchioriego ukazał się na rynku amerykańskim w wydawnictwie Mosby w 1999 roku wzbudzając duże zainteresowanie nie tylko pośród radiologów. Swoją popularność zawdzięcza na pewno oryginalnemu, nowoczesnemu układowi w porównaniu z różnymi istniejącymi podręcznikami i doskonałej pod względem jakości, bogatej i trafnie dobranej dokumentacji zdjęciowej (2453 zdjęcia!) Obok często występujących jednostek chorobowych omówiono rzadko spotykane schorzenia. Sprawia to, iż podręcznik może spełniać rolę obszernego atlasu rentgenowskiego. Autorzy adresowali swój książka zarówno do studentów medycyny, jak i lekarzy specjalizujących się w radiologii a również medycynie rodzinnej. Podręcznik złożony jest z pięciu części. Pierwsza omawia podstawy fizyczne różnych technik obrazowania. Autorzy poświęcają wiele uwagi technicznym warunkom wykonywania zdjęć rentgenowskich i układaniu do nich chorych. Zagadnienia te omawiane są zwykle w podręcznikach dla techników radiologii. Wiedza ta jest także przydatna dla lekarzy, pozwalając im na lepszą ocenę zdjęć, zrozumienie błędów technicznych i lepszą współpracę z wykonującymi badania technikami rentgenowskimi. Unikalny i bardzo istotny jest też, podrozdział podający zasady prawidłowego sporządzania opisów badań, co ma ogromne znaczenie dla praktyki lekarskiej i głębszego zrozumienia odpowiedzialności za przeprowadzone badania. Cztery następne części podręcznika poświęcone są diagnostyce chorób kości i stawów, klatki piersiowej, jamy brzusznej i mózgu i rdzenia kręgowego. Każda z części zaczyna się rozdziałami omawiającymi poszczególne objawy radiologiczne charakterystyczne dla danego obszaru. Każdy z objawów jest krótko scharakteryzowany a następnie omówione są zwięźle jednostki chorobowe, w których te objawy mogą wystąpić. Uczy to sprawnego i szybkiego przeprowadzania diagnostyki różnicowej. Wszystkie objawy są bardzo dobrze ilustrowane odpowiednimi zdjęciami. Następnie każda część podręcznika zawiera rozdziały opisujące różne jednostki chorobowe. Każdy opis ma ten sam układ zawierający wprowadzenie, wyniki badań obrazowych, komentarz kliniczny i zwięzłe podsumowanie najważniejszych informacji do zapamiętania. Szczególnie cenny jest krótki opis kliniczny, który w przejrzystej formie przybliża radiologowi objawy kliniczne choroby. Końcowy podrozdział "Do zapamiętania" zawiera w punktach najważniejsze informacje, które czytelnik powinien pamiętać po przeczytaniu rozdziału. • Dzięki wielkim staraniom wydawcy udało się znacznie obniżyć cenę tej wartościowej książki czyniąc ją szeroko dostępną.
Spis treści:
 • Część I: WPROWADZENIE DO RADIOGRAFII
 • 1. Radiografia
 • 2. Specjalistyczne sposoby obrazowania
 • 3. Ocena zdjęć radiologicznych
 • 4. Układanie pacjenta do badania radiologicznego
 • Część II: KOŚCI, STAWY I TKANKI MIĘKKIE
 • 5. Czaszka
 • 6. Kręgosłup
 • 7. Kończyny
 • 8. Szkielet
 • 9. Obrazowanie sposobem rezonansu magnetycznego
 • 10. Choroby wrodzone
 • 11. Choroby stawów
 • 12. Urazy
 • 13. Martwice jałowe i zmiany kostne w chorobach krwi
 • 14. Zapalenia
 • 15. Nowotwory kości
 • 16. Choroby na tle zaburzeń hormonalnych, metabolicznych i odżywiania
 • 17. Inne choroby kości
 • Część III: KLATKA PIERSIOWA
 • 18. Wstęp do diagnostyki radiologicznej klatki piersiowej
 • 19. Objawy radiologiczne w chorobach klatki piersiowej
 • 20. Choroby oskrzeli
 • 21. Krążenie i serce
 • 22. Zakażenia płucne
 • 23. Nowotwory
 • 24. Inne choroby klatki piersiowej
 • Część IV: JAMA BRZUSZNA
 • 25. Zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej
 • 26. Symptomatologia chorób narządów jamy brzusznej i miednicy małej
 • 27. Niektóre choroby układu moczowo - płciowego
 • 28. Niektóre choroby przewodu pokarmowego
 • 29. Inne, niektóre choroby jamy brzusznej
 • Część V: MÓZG I RDZEŃ KRĘGOWY
 • 30. Mózg i rdzeń kręgowy

Czym jest znaczenie w Słownik na R .