nowotwory choroby nowotworowe co to znaczy
Co znaczy RAK - nowotwory a choroby nowotworowe?. Co to jest pełnym zakresie, od poziomu atomowej.

Czy pomocne?

RAK - nowotwory a choroby nowotworowe

Definicja z ang. RAK - cancer and cancer, z niem. RAK - Krebs und Krebs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,232 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: nowotwory choroby nowotworowe
ISBN: ISBN 83-923871-1-2
Opis: W książce przedstawiamy aktualną wiedzę onkologiczną w pełnym zakresie, od poziomu atomowej budowy ustroju przez przejawy życia komórek do społecznych uwarunkowań stanu zdrowia każdego człowieka w zamieszkałym poprzez ludzi środowisku, korzystając także z osiągnięć ekologii jako relacji pomiędzy światem zwierząt i resztą przyrody. Nowotwory przedstawiamy jako samoorganizujące się biologiczne struktury dysypatywne w oparciu o swoje doświadczenia jako oryginalną polską wersję wyjaśnienia jednej z największych tajemnic medycyny. Autorzy książki zdają sobie sprawę, iż każdy rozdział bazujący na doświadczeniach jego autora, próbuje odpowiedzieć na ważne perspektywiczne spojrzenie medyczno-termodynamiczne. W związku z tym każdy rozdział książki przygotowaliśmy oddzielnie. Teoretycznie i praktycznie zajmowaliśmy się nowotworami poprzez dostatecznie długi okres, aby oswoić się z przemijaniem jednostronnych poglądów onkologicznych, w szczególności usiłujących dostrzegać swoiste i wyłącznie w neogenezie spotykane czynniki.
Spis treści:
  • I. DYSYPATYWNA NATURA NOWOTWORÓW I ICH LECZENIE 1. Wstęp 2. Zdrowie i choroba nowotworowa 3. Powód powstawania nowotworu 4. Życie jako definicja naukowe 5. Chory człowiek 6. Biofizyczne potwierdzenie dysypatywnej istoty nowotworów 7. Cytomolekularne potwierdzenie dysypatywnej istoty nowotworów 8. Immunologiczne potwierdzenie dysypatywnej struktury nowotworów
  • II. RAK JAKO CHOROBA 1. Onkologia - nauka i praktyka 2. Rak szyjki macicy 3. Medyczne uwarunkowania raka szyjki macicy 4. Wskaźniki diagnostyczno-rokownicze
  • III. POLIETIOLOGIA I PATOGENEZA NOWOTWORÓW 1. Hipoteza tak zwany klonalnej ewolucji nowotworów 2. Kancerogeneza jako rezultat zaburzeń struktury elektronowej w DNA 3. Fizyczne podstawy wnikania do komórki czynników kancerogennych - badanie teoretyczna 4. Nowotwory jako sukces kaskady zmian molekularnych 5. Naprawa DNA i błędy w naprawie 6. Mutacja genów i pseudogenów 7. Rola mitochondrium w mutacji kancerogennej genomu mtDNA 8. Metabolizm cytoszkieletu i składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w kancerogenezie
  • IV. BIOENERGETYKA KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ 1. Druga zasada termodynamiki w kancerogenezie 2. Molekularnepodstawy termodynamiki biochemicznej naprzykładzie komórek nowotworowych 3. Biotermodynamika nierównowagi komórki nowotworowej 4. Zaburzenia relacji pomiędzy entropią a temperaturą (swoja teoria onkogenezy) 5. Wymiana ciepła pomiędzy organizmem a środowiskiem 6. Samoorganizowanie się komórek nowotworowych 7. Podsumowanie 8. Rola zmian temperatury w kancerogenezie 9. Różnicowanie komórek 10. Biochemiczne podstawy regulacji cyklu mitotycznego komórek nowotworowych 11. Kancerogeneza jako przeciwstawność starzenia się komórek
  • V. MEDYCYNA FOTODYNAMICZNA -KONSEKWENCJA ZMIAN TERMODYNAMICZNYCH ORGANIZMU 1. Zmiany entropii w organizmie człowieka 2. Diagnostyka fotodynamiczna 3. Leczenie fotodynamiczna 4. Termodynamiczne aspekty Pozytronowej Emisyjnej Tomografii (PET)
  • VI. PRAWDA I MITY O RAKU 1. Choroby nowotworowe w ujęciu medycznej termodynamiki 2. Mity o przyczynie raka 3. Samoobrona przed nowotworami 4. Życie z własnym rakiem 5. Rak bez tajemnic 6. Nowotwór i choroba nowotworowa jako powód i skutek

Czym jest znaczenie w Słownik na R .