ratownictwo chemiczno co to znaczy
Co znaczy Ratownictwo chemiczno-medyczne?. Co to jest gospodarczy i cywilizacyjny społeczeństw.

Czy pomocne?

Ratownictwo chemiczno-medyczne

Definicja z ang. Rescue chemical and medical, z niem. Rettungs chemischen und medizinischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Garmond, Poznań 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,188 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.62 kg
Zagadnienia: ratownictwo chemiczno
ISBN: ISBN 978-83-89250-11-7
Opis: Szybki rozwój chemii ma wpływ na postęp społeczno-gospodarczy i cywilizacyjny społeczeństw, jednak wielka liczba niebezpiecznych substancji, które są wykorzystywane, jest poważnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Uwolnienie substancji toksycznej z powodu awarii albo jej celowego użycia (atak terrorystyczny) stanowi niebezpieczeństwo dla setek, a nawet tys. ludzi i otoczenia. Władze administracji publicznej i służby – inspekcje, straże – muszą wówczas podjąć działania mające na celu ratowanie i ochronę ludności i środowiska. Warunkiem skuteczności tych działań jest odpowiednio zorganizowany mechanizm ratownictwa chemiczno-medycznego. Jego nieustanne usprawnianie stanowi inspirację dla autorów tej publikacji. Poruszyli oni kwestie: zagrożenia chemicznego, potencjalnego zagrożenia chemicznego dla ludzi i środowiska (w formie symulacji komputerowych), zagadnienia ratownictwa chemiczno-medycznego w Polsce, możliwości ratowniczo-medycznych na przykładzie Wielkopolski i kierowania ratownictwem chemiczno-medycznym w naszym państwie. Ratownictwo chemiczno-medyczne jest gdyż dziedziną w miarę młodą, wymagającą rozwijania i doskonalenia, zarówno na poziomie prawnym, jak i organizacyjnym. Podręcznik będzie przydatna dla władz administracji publicznej, osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, podmiotów krajowego mechanizmu ratowniczo-gaśniczego (na czele z PSP), jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych jednostek ochrony zdrowia, jednostek wojsk obrony przeciwchemicznej, kolejowego ratownictwa chemicznego, osób zarządzających zakładami dysponującymi substancjami niebezpiecznymi, organizujących transport kolejowy i drogowy towarów niebezpiecznych, innych służb inspekcji, organizacji społecznych i wszystkich pracowników instytucji zajmujących się ratownictwem.
Spis treści:
  • 1. ZAGROŻENIA CHEMICZNE 2. POTENCJALNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA 3. ASPEKTY PRAWNE RATOWNICTWA CHEMICZNO-MEDYCZNEGO W POLSCE 4. MOŻLIWOŚCI RATOWNICZO-MEDYCZNE WOJEWÓDZTWA NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI 5. KONCEPCJA Kierowania RATOWNICTWEM CHEMICZNO-MEDYCZNYM W POLSCE 6. ZAŁĄCZNIKI Kalendarium katastrof chemicznych na świecie Oznakowanie pojazdów i sztuk przesyłek i zasady identyfikacji towarów niebezpiecznych Wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Wytyczne do przygotowania roztworów dekontaminacyjnych Zasady bezpieczeństwa w ratownictwie chemicznym Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z dnia 20 października 2006 r. niektóre artykuły)

Czym jest znaczenie w Słownik na R .