ratownik medyczny co to znaczy
Co znaczy Ratownik medyczny?. Co to jest podręcznikiem z tej dziedziny przygotowanym poprzez.

Czy pomocne?

Ratownik medyczny

Definicja z ang. Paramedic, z niem. sanitäter.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,160 str., Wymiary: 210 x 295 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: ratownik medyczny
ISBN: ISBN 978-83-89009-74-6
Opis: Publikacja Ratownik medyczny jest pierwszym na naszym rynku podręcznikiem z tej dziedziny przygotowanym poprzez polskich autorów - specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej. Została opracowana pod kątem organizacji i zakresu działania służb ratowniczych w Polsce. Omawiane zagadnienia to:: - Organizacja medycyny ratunkowej w Polsce. - Psychologia w pracy ratownika medycznego. - Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej. - Prawidłowe unoszenie i przenoszenie poszkodowanych. - Kinetyka urazów. - Drogi oddechowe:: udrażnianie, sztuczne oddychanie, tracheotomia, ciała obce. - Układ krążenia:: podstawy anatomii i fizjologii, resuscytacja dorosłych i dzieci. - Krwotok, wstrząs, uszkodzenia tkanek miękkich i narządów wewnętrznych. - Budowa układu ruchu. System uszkodzeń. Uszkodzenia układu kostno-stawowego i mięśniowego, urazy kręgosłupa, urazy o.u.n. Unieruchamianie w zwichnięciach i złamaniach. - Stany nagłe neurologiczne (zaburzenia świadomości, napady drgawkowe). - Urazy wywołane czynnikami fizycznymi:: tonięcie i utonięcie, hipertermia, hipotermia, oparzenia, porażenia prądem. - Ostre zatrucia. - Stany nagłe w ginekologii i położnictwie:: anatomia i fizjologia, poród, zaopatrzenie noworodka. - Stany nagłe w pediatrii:: anatomia i fizjologia, resuscytacja dzieci, urazy głowy, klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej, układu ruchu. - Stany nagłe w psychiatrii. - Organizacja ośrodków medycyny ratunkowej:: powiadamianie ośrodka ratowniczego, transport karetką, transport lotniczy. Metoda, zasady bezpieczeństwa w wypadkach komunikacyjnych ( wydobywanie rannych z pojazdów komunikacyjnych), zagrożenie transportowanymi materiałami niebezpiecznymi. - Bioterroryzm
Spis treści:
 • 1. Założenia organizacyjne mechanizmu zintegrowanego ratownictwa medycznego
 • 2. Psychologia w pracy ratownika medycznego
 • 3. Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej
 • 4. Ewakuacja pacjenta
 • 5. Drogi oddechowe - przywracanie i utrzymywanie drożności, sztuczne oddychanie
 • 6. Układ krążenia
 • 7. Resuscytacja dorosłych i dzieci - algorytmy postępowania
 • 8. Krwawienie i krwotok. Rany tkanek miękkich
 • 9. Urazy układu ruchu
 • 10. Nagłe zagrożenia ze strony układu nerwowego
 • 11. Niektóre nagłe zagrożenia środowiskowe
 • 12. Ostre zatrucia
 • 13. Poród i poronienie
 • 14. Stany zagrożenia życia u dzieci
 • 15. Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych
 • 16. Fazy i bezpieczeństwo akcji ratunkowej
 • 17. Zagrożenia biologiczne
 • Appendix
 • I. Zakresy działań ratunkowych w nagłym zagrożeniu zdrowia albo życia
 • II. Niektóre leki wykorzystywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia albo życia
 • III. Lista produktów leczniczych, w które powinny być wyposażone ambulanse ratunkowe
 • IV. Program ramowy studiów licencjackich na akademiach medycznych. Specjalność zawodowa:: ratownictwo medyczne
 • V. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z dn. 9.10.2001 r. - niektóre artykuły)
 • VI Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (DzU z dn. 31.12.2002 r.)
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na R .