reformy zdrowotne co to znaczy
Co znaczy Reformy zdrowotne - uniwersalny kłopot?. Co to jest zmianom - już to z powodu ewolucji.

Czy pomocne?

Reformy zdrowotne - uniwersalny kłopot

Definicja z ang. Health reform - universal trouble, z niem. Gesundheitsreform - universal Ärger.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,293 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: reformy zdrowotne
ISBN: ISBN 83-233-1716-X
Opis: Mechanizmy zdrowotne (opieka zdrowotna) zawsze podlegały zmianom - już to z powodu ewolucji, już to jako przedmiot celowych przekształceń. Jednak w II połowie lat 80. zmiany te zostały zintensyfikowane i przyspieszone, obejmowały często nie tylko sprawy techniczne -organizacyjne i finansowe - lecz również podstawowe zasady, odnoszące się do wartości i uprawnień obywatelskich. Inicjatywy te, podejmowane prawie we wszystkich państwach świata, od samego początku określane były jako reformy opieki zdrowotnej. Samoświadomość autorów zmian interweniujących w modelowe rozwiązania mechanizmów, a również treść publicznych i politycznych debat, gdzie powoływano definicja reformy, wyróżniała te przedsięwzięcia na tle wcześniejszych doświadczeń. Pośród państw reformujących znalazła się również Polska. Początkom reform towarzyszył bezprecedensowy optymizm. Wydawało się, iż znaleziono nowe, skuteczne narzędzia do uczynienia opieki zdrowotnej bardziej skuteczną, czyli uzyskującą lepsze rezultaty za te same koszty. Jednak próby wprowadzenia systemów rynkowych - nawet w bardzo ograniczonym zakresie -napotkały sprzeciw społeczeństw nawykłych do korzystania z opieki zdrowotnej jako oczywistego uprawnienia. Okazało się, iż w opiece zdrowotnej splatają się złożone interesy - również ekonomiczne - bardzo silnych grup, których opór może efektywnie sparaliżować dążenia reformatorskie. Wyszło również na jaw, iż bardzo trudno jest łączyć dążenia racjonalizujące z rytmem politycznym. z powodu trudności i barier dawny optymizm znacznie osłabł. Jednak zebrane doświadczenia pozwalają na znacznie bardziej rozsądne planowanie nowych celów i, co być może najważniejsze, na opracowanie dobrze (lepiej) zorganizowanego procesu przygotowywania i wdrażania zmian.
Spis treści:
  • 1. Reforma zdrowotna
  • 2. Przebieg zdarzeń
  • 3. Lekcje z procesu reform
  • 4. Reforma w Polsce w latach 1997-2001
  • 5. Reforma w latach 2001-2002
  • Zakończenie
  • Piśmiennictwo
  • Akty prawne

Czym jest znaczenie w Słownik na R .