regulacje prawne kosmetyce co to znaczy
Co znaczy Regulacje prawne w kosmetyce?. Co to jest zainteresowanie kosmetologia, czego słowem jest.

Czy pomocne?

Regulacje prawne w kosmetyce

Definicja z ang. Legislation in cosmetics, z niem. Die Gesetzgebung in der Kosmetik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,99 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: regulacje prawne kosmetyce
ISBN: ISBN 978-83-60187-65-4
Opis: W ostatnim czasie można zaobserwować bardzo duże zainteresowanie kosmetologia, czego słowem jest między innymi uruchamianie na Wydziałach Farmaceutycznych odpowiedniego kierunku. Jednym z elementów wykładowych na tym kierunku jest ustawodawstwo powiązane z kosmetykami. Należy jednak zauważyć, iż do niedawna obowiązywały w tym zakresie regulacje prawne, mające własne umocowanie w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z 1928 roku w części dotyczącej tak zwany elementów użytku, wraz ze zmianami wprowadzanymi jeszcze w latach powojennych. Do elementów użytku zaliczano także kosmetyki, a ich oceną i dopuszczaniem do obrotu zajmowały się jednostki organizacyjne podległe resortowi do spraw zdrowia. W tym zakresie obowiązywały odpowiednie normy, przede wszystkim Polskie Normy - PN, które aktualnie mają charakter norm fakultatywnych. Dopiero w roku 2001 ukazała się dawno oczekiwana Ustawa o kosmetykach, która reguluje sporo spraw związanych między innymi z produkcją, wprowadzaniem do obrotu, znakowaniem i nadzorem. Ustawa ta zawiera w swojej treści delegacje do wydawania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Polska, która była stowarzyszona z Unią Europejską, a aktualnie jest pełnoprawnym członkiem, zobowiązana została do harmonizacji swojego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty. Należy przy tym podkreślić, iż tworzone ustawodawstwo o kosmetykach uwzględnia na bieżąco odpowiednie dyrektywy, publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Dotyczy to zarówno zmian wprowadzanych do ustawy zasadniczej, jak także wydawanych rozporządzeń. Biorąc pod uwagę potrzeby powiązane między innymi z uruchomieniem na Wydziałach Farmaceutycznych kierunku kosmetologia, postanowiłem w tej książeczce omówić aktualny stan ustawodawstwa związanego z kosmetykami. Uwzględniłem przy tym przedmioty dotyczące rozwoju tegoż ustawodawstwa, a również sprawy normalizacyjne, które poprzez długi moment były podstawą działalności służb nadzoru. Kluczowy jednak akcent postanowiłem położyć na obecnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności wynikające z Ustawy o kosmetykach. Oddzielnym problemem, wynikającym jednak z cytowanej Ustawy, jest nadzór nad kosmetykami, sprawowany poprzez odpowiednie organy resortu zdrowia, co również należało uwzględnić. Konieczność harmonizacji polskiego ustawodawstwa także w zakresie kosmetyków z ustawodawstwem UE, skłoniła mnie do uwzględnienia również niektórych przedmiotów działalności legislacyjnej Wspólnoty. Wierzę, iż przekazane do rąk czytelników niniejsze opracowanie okaże się przydatne nie tylko dla studiujących kosmetologię, lecz również dla innych środowisk zainteresowanych tą dziedziną nauki. Będę wdzięczny za przekazanie uwag, które chętnie wykorzystam przy ewentualnym kolejnym wydaniu. Prof. dr hab. Henryk Gertig
Spis treści:
  • 1. Krótki zarys historii związanej z kosmetyką 2. Historia regulacji prawnych dotyczących kosmetyków 3. Działalność normalizacyjna 4. Międzynarodowa współpraca w zakresie normalizacji 5. Ustawodawstwo dotyczące badań i certyfikacji 6. Ustawa o kosmetykach i jej harmonizacja z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 7. Krajowy Mechanizm Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu 8. Rozporządzenia dotyczące substancji dodawanych do kosmetyków 9. Kody kreskowe 10. Podstawy prawne dotyczące oceny jakości kosmetyków 11. Nadzór nad kosmetykami 12. Podstawy działalności UE Załącznik I - Jednolity tekst Ustawy o kosmetykach Załącznik II - Jednolity Tekst Europejskiej Dyrektywy Kosmetycznej

Czym jest znaczenie w Słownik na R .