rekomendacje postępowania co to znaczy
Co znaczy postępowania w najczęstszych?. Co to jest postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży.

Czy pomocne?

Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu

Definicja z ang. Recommendations for Conduct in the most common complications of pregnancy and childbirth, z niem. Empfehlungen für die Durchführung in den häufigsten Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: BiFolium, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka bindowana,190 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: rekomendacje postępowania
ISBN: ISBN 83-8799-133-3
Opis: Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Naszym celem było stworzenie poradnika, który mógłby się stać praktycznym przewodnikiem dla lekarzy dyżurnych - źródłem łatwo i szybko dostępnej wiedzy w najtrudniejszych przypadkach, z którymi spotykamy się w codziennej praktyce klinicznej. Ufamy, iż będzie to cenna pomoc nie tylko dla lekarzy stawiających pierwsze kroki w trudnej i niestety stresującej dziedzinie medycyny - perinatologii - ale także dla bardziej doświadczonych kolegów. Niniejszą publikację opracowaliśmy w oparciu o najnowsze piśmiennictwo, również internetowe i wykorzystując wieloletnie, własne doświadczenia kliniczne. Staraliśmy się tak przedstawić najważniejsze zagadnienia perinatalne, by stały się one łatwiejsze do zrozumienia, a zasady działania w określonych przypadkach klinicznych były podane w sposób jak w najwyższym stopniu praktyczny. Zdajemy sobie sprawę, iż część przedstawionych przez nas zasad i schematów postępowania może budzić dyskusję. Postęp medycyny jest gdyż wielki. Mamy nadzieję, iż dyskusja taka będzie twórczym punktem wyjścia dla opracowania ogólnopolskich standardów postępowania w medycynie perinatalnej. Autorzy
Spis treści:
 • 1. Ciąża ektopowa
 • 2. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
 • 3. Poród przedwczesny
 • 4. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego i zakażenie wewnątrzmaciczne
 • 5. Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu
 • 6. Nadciśnienie w ciąży
 • 7. Zespół HELLP
 • 8. Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego - DIC
 • 9. Konflikt serologiczny
 • 10. Cukrzyca a ciąża
 • 11. Cholestaza ciężarnych
 • 12. Zespół antyfosfolipidowy
 • 13. Choroby gruczołu tarczowego
 • 14. Choroby serca w ciąży
 • 15. Choroby nerek i układu moczowego w ciąży
 • 16. Padaczka w ciąży
 • 17. Nowotwory
 • 18. Choroba zakrzepowo-zatorowa w przebiegu ciąży
 • 19. Trombocytopenia
 • 20. Choroby zakaźne w ciąży
 • 21. Zakażenia dróg rodnych i choroby przenoszone drogą płciową
 • 22. Połogowe zapalenie endometrium - endometrtis
 • 23. Ostry ból brzucha w ciąży
 • 24. Posocznica
 • 25. Indukcja porodu
 • 26. Śródporodowe monitorowanie stanu płodu
 • 27. Poród po cięciu cesarskim
 • 28. Dystocja barkowa
 • 29. Przedwczesne oddzielenie się łożyska
 • 30. Łożysko przodujące
 • 31. Pęknięcie macicy
 • 32. Krwotok okołoporodowy
 • 33. Zator płynem owodniowym
 • 34. Wykaz skrótów

Czym jest znaczenie w Słownik na R .