rekonstrukcja zębów co to znaczy
Co znaczy uzupełnieniami stałymi?. Co to jest Dyrektor Instytutu Stomatologii Collegium Medicum.

Czy pomocne?

Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi

Definicja z ang. Reconstruction of teeth fixed additions, z niem. Die Rekonstruktion der Zähne befestigt Ergänzungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: twarda,316 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 0.66 kg
Zagadnienia: rekonstrukcja zębów
ISBN: ISBN 83-902567-0-4
Opis: Prof. z. dr hab. nauk medycznych Stanisław W. Majewski Dyrektor Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Protetyki, konsultant krajowy w zakresie protetyki stomatologicznej, założyciel i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) i European Association of Dental Implantologists (EDI), redaktor naczelny pisma naukowego ''Implantoprotetyka'' i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego czasopisma ''Poradnik Stomatologiczny''. Pierwsze opracowanie podręcznikowe w formie skryptu dla studentów wydał tuż po studiach w krakowskiej Akademii Medycznej jest to w 1971 roku, a niniejsza pozycja jest następną książką z cyklu nowoczesnych podręczników akademickich tego Autora, który oprócz tego opublikował blisko 300 prac naukowo-badawczych i artykułów z dziedziny stomatologii i nauk pokrewnych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Książka pt.: ''REKONSTRUKCJA ZĘBÓW UZUPEŁNIENIAMI STAŁYMI'' jest nowoczesnym opracowaniem problematyki leczenia protetycznego z zastosowaniem protez stałych, uwzględniającym najnowsze technologie laboratoryjne i procedury kliniczne, które zostały wprowadzone do praktyki w ostatnich latach. Podręcznik jest umieszczona w wykazie podręczników akademickich obejmujących zakres wiedzy wymaganej do państwowego egzaminu lekarskiego i specjalizacyjnego w zakresie protetyki stomatologicznej. Autor książki utrzymanej w konwencji podręcznika akademickiego i nasze Wydawnictwo stawia do dyspozycji P.T. Czytelników, a w tym studentów, lekarzy i techników dentystycznych dzieło na wskroś nowoczesne, tak w ujęciu metodycznym, jak także, co do jego treści merytorycznej.
Spis treści:
  • Część pierwsza ogólna 1. Podstawy diagnostyki i planowania leczenia z zastosowaniem stałych uzupełnień zębów 2. Przygotowanie jamy ustnej do stosowania protez stałych i zabiegi korygujące we wstępnej fazie postępowania protetycznego 3. Ogólne zasady postępowania klinicznego – chronologia procedur zabiegowych 4. Przedmioty profilaktyki i higieny w konstrukcji i stosowaniu protez stałych 5. Nowe technologie we współczesnej protetyce stałych uzupełnień zębów
  • Część druga szczegółowa 6. Rekonstrukcja tkanek zębowych z zastosowaniem sztyftów standardowych i materiałów złożonych i indywidualnych wkładów protetycznych 7. Korony protetyczne – wprowadzenie do praktyki klinicznej 8. Rodzaje współcześnie stosowanych koron protetycznych 9. Mosty protetyczne w praktyce klinicznej 10. Naprawa koron i mostów i metoda ich zdejmowania 11. Protezy na bazie wszczepów śródkostnych 12. Specyfika stosowania protez stałych w wieku rozwojowym 13. Wykorzystywanie stałych konstrukcji protetycznych w kompleksowym leczeniu chorób przyzębia 14. Kompendium podsumowujące i uzupełniające informacje z zakresu stosowania koron i mostów protetycznych

Czym jest znaczenie w Słownik na R .