relacja terapeutyczna co to znaczy
Co znaczy Relacja terapeutyczna?. Co to jest w psychoterapii: to, z czego się składa, jak się.

Czy pomocne?

Relacja terapeutyczna

Definicja z ang. therapeutic relationship, z niem. therapeutische Beziehung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,286 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.63 kg
Zagadnienia: relacja terapeutyczna
ISBN: ISBN 83-89574-41-1
Opis: Tematem książki jest relacja pomiędzy klientem a terapeutą w psychoterapii: to, z czego się składa, jak się rozwija w trakcie leczenia, czym się różni w poszczególnych szkołach psychoterapii, w jaki sposób działa i jak wpływa na leczenie. Podręcznik złożona jest z dwóch części. W pierwszej jako pkt. wyjścia przyjęto wcześniejsze prace pierwszego z autorów i Jeana Cartera dotyczące relacji terapeutycznej. Wg Gelsa i Cartera każda relacja terapeutyczna złożona jest z trzech przedmiotów: sojuszu roboczego, konfiguracji przeniesienia (włączając w to przeciwprzeniesienie terapeuty) i z elementu rzeczywistej relacji. Po wstępnym opisaniu relacji terapeutycznej w części pierwszej autorzy zajmują się szczegółową analizą każdego ze składników, a również metody, w jaki działa z punktu widzenia poszczególnych szkół psychoterapii (rozdziały 2–5). Część pierwszą zamyka rozdział 6 na temat wzajemnego oddziaływania tych przedmiotów w kontekście relacji terapeutycznej i tego, jak relacja i techniki terapeutyczne wpływają na siebie nawzajem w czasie leczenia. Część druga książki jest poświęcona sposobowi funkcjonowania relacji terapeutycznej, jej zewnętrznym przejawom i sposobom działania z punktu widzenia czterech głównych nurtów teoretycznych: psychoanalitycznego (rozdział 7), poznawczo-behawioralnego (rozdział 8), humanistycznego (rozdział 9) i feministycznego (rozdział 10). Podręcznik z pewnością będzie przydatna zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków psychoterapii i studentów
Spis treści:
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
 • 1. Relacja psychoterapeutyczna i jej składniki
 • 2. Sojusz roboczy: Podstawa relacji psychoterapeutycznej
 • 3. Sporo twarzy przeniesienia: Nierzeczywista relacja w psychoterapii
 • 4. Przeciwprzeniesienie: Wkład terapeuty w ''nierzeczywistą'' relację
 • 5. Rzeczywista relacja: Nie tylko przeniesienie i sojusz
 • 6. Relacja psychoterapeutyczna w działaniu
 • CZĘŚĆ DRUGA
 • 7. Psychoanalityczna wizja relacji terapeutycznej: Nie tylko przeniesienie
 • 8. Poznawcze i behawioralne spojrzenie na relację terapeutyczną: Nie tylko techniki
 • 9. Humanistyczna i egzystencjalna wizja relacji terapeutycznej: Rzeczywista relacja i nie tylko
 • 10. Leczenie feministyczna: Poza trzecią siłę

Czym jest znaczenie w Słownik na R .