relacje lekarz pacjent co to znaczy
Co znaczy pacjent w aspekcie społecznym?. Co to jest zatytułowany Relacje doktor -pacjent w.

Czy pomocne?

Relacje lekarz - pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym

Definicja z ang. The physician - patient in terms of social, historical and cultural, z niem. Der Arzt - Patient im Hinblick auf die sozialen, historischen und kulturellen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: DiG, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,303 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: relacje lekarz pacjent
ISBN: ISBN 83-7181-388-0
Opis: Tom 10 serii Studia z Dziejów Kultury Medycznej, zatytułowany Relacje doktor -pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, podejmuje różne problemy powiązane z zespołem wzajemnych odniesień kształtujących się między dwiema osobami. Jedną z nich jest terapeuta, wyposażony w niezbędny dla uprawiania swojego zawodu zasób kompetencji, drugą - osoba poddawana leczeniu, która uznaje wspomniane wyżej kompetencje i opiera na nich nadzieję na uzyskanie skutecznej pomocy.
Spis treści:
  • Wstęp
  • HISTORYCZNE ASPEKTY RELACJI Doktor-PACJENT Egzorcysta a opętany Szaman syberyjski a człowiek chory Środki terapii ludzkiej i Boskiej. Stanowisko starochrześcijańskich pisarzy na przykładzie Orygenesa Etos zawodu lekarza w relacji z pacjentem w średniowiecznej medycynie europejskiej Oczekiwania pacjenta wobec lekarza w średniowiecznej medycynie europejskiej Miłość jest najważniejszym lekarstwem -spagiryka, czyli początki nowożytnej farmakologii Rola i miejsce lekarzy w życiu elit politycznych Rzeczpospolitej w epoce staropolskiej Problemy zdrowotne biskupa Piotra Tomickiego Relacje doktor - pacjent w terapii hipnotycznej i ich interpretacje Relacje doktor - pacjent w społeczeństwie polskim w czasie okupacji 1939-1945
  • RELACJE Doktor-PACJENT W PERSPEKTYWIE MEDYCZNEJ Stosunek zesłańców do chorych i choroby w warunkach deportacji polskiej ludności na wschód Dialogos i medycyna. Uwagi na temat antropologicznej medycyny Żądanie eutanazji jako niezgoda na bycie obcym Umiejętność komunikowania się jako czynnik kształtujący efektywność relacji doktor-pacjent i pacjent-doktor Znaczenie działalności Alberta Schweitzera dla współczesnej praktyki lekarskiej Realizacja zasad etyki lekarskiej a sposób przekazywania diagnozy w praktyce lekarskiej Oczekiwania pacjentów wobec lekarzy w praktyce chirurgicznej Wpływ czynników zewnętrznych na pacjentów chirurgicznych Rys historyczny raka sutka w ostatnim 25-leciu w materiale II Kliniki Chirurgii AM we Wrocławiu Nowe metody leczenia przetok okołoodbytniczych dzięki kleju tkankowego - pierwsze doświadczenia Nowe techniki zespoleń jelitowych w chirurgii przewodu pokarmowego

Czym jest znaczenie w Słownik na R .