relacje rodzinne anoreksji co to znaczy
Co znaczy anoreksji i bulimii psychicznej?. Co to jest naukowej dotyczącej problemów zaburzeń.

Czy pomocne?

Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej

Definicja z ang. Family relationships in anorexia and bulimia nervosa, z niem. Familienverhältnisse bei Anorexia und Bulimia nervosa.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,227 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: relacje rodzinne anoreksji
ISBN: ISBN 83-233-2213-9
Opis: Robota ta jest bardzo interesującą pozycją w literaturze naukowej dotyczącej problemów zaburzeń odżywiania się. Jest ciekawa jako źródło wiedzy o dotychczasowych badaniach w tej dziedzinie, jest ciekawa z racji na pomysł badań i uzyskane wyniki, wreszcie – jako oryginalny wkład w lepsze rozumienie etiologii zaburzeń odżywiania się, a w konsekwencji – w doskonalenie metod leczenia tych zaburzeń. Z recenzji prof. dr. hab. Jana Czabały Prezentowana podręcznik stanowi kontynuację moich długoletnich zainteresowań i badań w dziedzinie zaburzeń odżywiania się i problematyki rodzinnej. Moje doświadczenia jako terapeuty rodzinnego, często pracującego z rodzinami osób chorujących na zaburzenia odżywiania się, stały się inspiracją do podjęcia badań omawianych w tej publikacji. (…) Obszarem zainteresowania objęta została, z jednej strony, problematyka więzi i autonomii w rodzinach pochodzenia pacjentek i w rodzinach pochodzenia ich rodziców, z drugiej – ocena funkcjonowania rodziny jako całości, wzajemna ocena relacji pacjentek z ich rodzicami i wreszcie ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek. Ze wstępu autorki
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. TEORIA ANOREKSJI I BULIMII PSYCHICZNEJ 1. Historyczne ujęcie głodzenia się i anoreksji 2. Historyczne ujecie bulimii 3. Współczesne klasyfikacje anoreksji i bulimii psychicznej 4. Wokół etiologii zaburzeń odżywiania się 5. Anoreksja psychiczna w perspektywie systemowej - modele kliniczne 6. Bulimia psychiczna w perspektywie systemowej - modele kliniczne
  • Część II. BADANIA Swoje 7. Percepcja relacji rodzinnych w anoreksji i bulimii psychicznej - założenia i przebieg badań własnych 8. Autonomia i bliskość w relacjach rodzinnych 9. Funkcjonowanie rodziny jako całości 10. Relacje córka - rodzice 11. Relacje małżeńskie rodziców badanych dziewcząt 12. Obraz relacji rodzinnych w anoreksji i bulimii psychicznej -podsumowanie 13. Wnioski terapeutyczne 14. Piśmiennictwo 15. Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na R .