resocjalizacja co to znaczy
Co znaczy Resocjalizacja tom 1?. Co to jest majątek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej.

Czy pomocne?

Resocjalizacja tom 1

Definicja z ang. Rehabilitation, Volume 1, z niem. Rehabilitation, Band 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,430 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.68 kg
Zagadnienia: resocjalizacja
ISBN: ISBN 978-83-01-15180-5
Opis: Książka prezentuje najnowsze osiągnięcia i współczesny majątek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i dynamiki społecznych zjawisk dewiacyjnych. Przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości i uzależnień. Szczegółowo przedstawia współczesne mechanizmy resocjalizacyjne i sam mechanizm resocjalizacji, a również zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Ponadto, co niezwykle cenne, ukazuje implikacje wynikające z teorii nauk społecznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Tom 1 przedstawia teoretyczne podstawy dyscypliny, odnosząc się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań. Opinia o książce: Biorąc pod uwagę merytoryczną zawartość recenzowanej pracy, należy stwierdzić, iż zasługuje ona na wysoką ocenę. Przede wszystkim dlatego, iż stanowi dobry przykład opracowania interdyscyplinarnego, którego celem było zgromadzenie aktualnej wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat resocjalizacji sprawców czynów karalnych i profilaktyki w tym zakresie. Zawiera ona ponadto liczne odniesienia do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w naszym państwie, co podnosi jej wartość dla praktyki resocjalizacyjnej. Prof. Mieczysław Radochoński
Spis treści:
  • 1. Resocjalizacja jako element badań interdyscyplinarnych 2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań 3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności 4. Współczesne mechanizmy resocjalizacyjne 5. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym 6. Resocjalizacja w zakładach karnych Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na R .