rodzice rodzeństwo dzieci co to znaczy
Co znaczy rodzeństwo dzieci z zaburzeniami?. Co to jest problemy rodziców dzieci z zaburzeniami.

Czy pomocne?

Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju

Definicja z ang. Parents and siblings of children with developmental disorders, z niem. Eltern und Geschwister von Kindern mit Entwicklungsstörungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,202 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: rodzice rodzeństwo dzieci
ISBN: ISBN 978-83-235-0389-7
Opis: Podręcznik nawiązuje do publikacji z 1988 r. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zawiera wiadomości pochodzące z nowych badań, a dotyczące przekazywania rodzicom diagnozy, jakości związku małżeńskiego w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, uwarunkowań radzenia sobie ze stresem poprzez rodziców, a również poczucia umocnienia u rodziców. Dodatkowo omawia sytuację rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju - zagadnienie rzadko podejmowane w polskiej literaturze przedmiotu. ''Problematyka roli środowiska rodzinnego w procesie edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych jest niezwykle doniosła i absorbuje uwagę psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców. W ostatnim trzydziestoleciu przeprowadzono sporo badań zmierzających do wszechstronnego rozpoznania psychologicznej i społecznej sytuacji rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jednakże podręcznik Ewy Pisuli zajmuje pośród licznych publikacji na ten temat pozycję wyjątkową. [...] przedstawione poprzez Ewę Pisulę badania znakomicie dokumentują tezę, iż w rodzinie tkwi wielki potencjał rehabilitacyjny. Dowodzą, iż mechanizm wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju, szczególnie we wczesnych stadiach ontogenezy, powinien być prowadzony w środowisku rodzinnym i iż w procesie tym znaczącą rolę mogą odegrać rodzice. [...] podręcznik napisana jest bardzo dobrym językiem. Klarowny i jasny styl, bardzo logiczny tok wywodu, ciekawe przykłady wypowiedzi rodziców i dzieci ilustrujące omawiane zagadnienia sprawiają, iż [...] można ją polecić nie tylko pracownikom nauki, lecz także wszystkim osobom zainteresowanym wspomaganiem dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin - psychologom, nauczycielom, rehabilitantom, pracownikom socjalnym, pracownikom służby zdrowia, studentom i rodzicom''. z recenzji Andrzeja Twardowskiego ''[...] podręcznik ta może być: (1) źródłem informacji o nowych sposobach podejścia do szeroko ujmowanego zagadnienia strategii radzenia sobie z przeżywanym poprzez rodziców stresem, jaki łączy się z wychowywaniem dziecka z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi, (2) zwięzłym kompendium, ukazującym, jakie doświadczenia (zarówno pozytywne, jak i niekorzystne) stają się udziałem tej grupy rodziców w kontaktach z profesjonalistami, (3) interesującym studium przeżyć i konfliktów przeżywanych poprzez rodzeństwo dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi''. z recenzji Tadeusza Gałkowskiego
Spis treści:
  • Wstęp 1. Informowanie rodziców o zaburzeniach w rozwoju dziecka 2. Stres u rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 3. Relacje w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami rozwoju 4. Radzenie sobie poprzez rodziców ze stresem związanym z zaburzeniami rozwoju dziecka 5. Rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju 6. Pomoc rodzinom Bibliografia. Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na R .