rodzina zdrowie choroba co to znaczy
Co znaczy choroba. Koncepcje i praktyka?. Co to jest problemom z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego.

Czy pomocne?

Rodzina - zdrowie - choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego

Definicja z ang. Family - health - disease. The concepts and practice of family nursing, z niem. Familie - Gesundheit - Krankheit. Die Konzepte und Praxis der Familienpflege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,196 str., Wymiary: 165*235 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: rodzina zdrowie choroba
ISBN: ISBN 83-88063-32-4
Opis: Podręcznik poświęcona jest teoretycznymi praktycznym problemom z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego. Jest znakomitym przewodnikiem dla studentów w poznawaniu koncepcji i praktyki pielęgniarstwa rodzinnego, a dla pielęgniarek zatrudnionych już w systemie ochrony zdrowia może stanowić swoiste kompendium wiedzy. Znaleźć tu można uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa środowiskowego i jego związków z rodziną, modeli współpracy z rodziną, zadań pielęgniarki, a również pojęcia zdrowia, prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego. W części II autorka prezentuje zakres zadań pielęgniarki wobec osób i rodzin zdrowych, a część III stanowi cenne źródło wiedzy o rodzinie w sytuacji choroby. W ostatniej części książki znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań w opiece nad zdrowiem rodziny w postaci dokumentacji pielęgniarskiej. Dodatkową zaletą publikacji są liczne wskazania materiałów źródłowych, w oparciu o które czytelnik będzie mógł poszerzyć swą wiedzę.
Spis treści:
 • I. OPIEKA NAD ZDROWIEM RODZINY
 • 1. Przypadek zdrowotna i wzrost zadań opiekuńczych rodziny polskiej
 • 2. Początki pielęgniarstwa środowiskowego - związki z rodziną
 • 3. Pielęgniarstwo rodzinne - problematyka
 • 4. Modele współpracy z rodziną
 • 5. Zadania pielęgniarki. Teorie pielęgniarskie i pojęcia zdrowia w pielęgniarstwie rodzinnym
 • 6. Prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego
 • II. CZŁOWIEK ZDROWY I JEGO RODZINA
 • 1. Robota w rodzinach osób zdrowych - założenia ogólne
 • 2. Zakres wiedzy o rodzinie dla potrzeb profilaktyki
 • 3. Wiadomości o rodzinie w praktyce pielęgniarki rodzinnej
 • 4. Promocja zdrowia w zadaniach pielęgniarki rodzinnej
 • III. CZŁOWIEK CHORY I JEGO RODZINA
 • 1. Rodzina w sytuacji choroby
 • 2. Robota z rodziną - wykorzystanie procesu pielęgnowania
 • 3. Człowiek w starszym wieku. Podstawowe aspekty pomocy w środowisku zamieszkania
 • 4. Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym
 • IV. PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ W OPIECE NAD ZDROWIEM RODZINY
 • 1. Zdrowie rodziny - definicja i kontekst
 • 2. Rodziny osób zdrowych
 • 3. Rodziny osób chorych
 • 4. Robota w rodzinach osób przewlekle chorych

Czym jest znaczenie w Słownik na R .