rola czynników zakaźnych co to znaczy
Co znaczy zakaźnych w zaburzeniach psychicznych?. Co to jest zaburzeń psychicznych, pozostaje.

Czy pomocne?

Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych

Definicja z ang. The role of infectious agents in psychiatric disorders, z niem. Die Rolle von Infektionserregern bei psychiatrischen Erkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,78 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.17 kg
Zagadnienia: rola czynników zakaźnych
ISBN: ISBN 83-86826-06-1
Opis: Etiopatogeneza chorób przewlekłych, w tym większości zaburzeń psychicznych, pozostaje nieznana. Podkreśla się znaczenie interakcji predysponujących czynników genetycznych z niekorzystnymi wpływami środowiskowymi, aczkolwiek dopiero od niedawna w obrębie tych ostatnich dostrzega się sposobność szkodliwego oddziaływania mikroorganizmów. Podręcznik ta została pomyślana jako przegląd interesujących obszarów badań nad rolą czynników zakaźnych powodujących zaburzenia neurobehawioralne. Przedstawiono, w jaki sposób mikroorganizmy mogą bezpośrednio powodować symptomy psychopatologiczne, tak jak odbywa się to w AIDS czy w boreliozie z Lyme, a również uruchamiać mechanizmy autoimmunologiczne prowadzące do wystąpienia objawów, jak w przypadku PANDAS. Z pewnością wybrane czynniki zakaźne mogące wywoływać zaburzenia psychiczne zostaną dopiero opisane, jak stało się to dopiero co w przypadku prionów i nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba. Problem związków między zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego a zaburzeniami psychicznymi budzi sporo kontrowersji, które dobrze obrazuje daleka od ostatecznego rozwiązania historia badań nad rolą wirusa choroby Borna w etiopatogenezie zaburzeń psychotycznych. Wydaje się, że aktualnie znaczenie zakażeń zostało dobrze udokumentowane w patogenezie schizofrenii, aczkolwiek wątpliwości budzi nadal etiologiczna specyficzność poszczególnych infekcji i znaczenie okresu ich wystąpienia. Mam nadzieję, iż powyższa monografia pozwoli przybliżyć psychiatrom i zainteresowanym lekarzom innych specjalności zgromadzone dane i problemy badawcze dotyczące znaczenia zakażeń dla etiopatogenezy zaburzeń psychicznych.
Spis treści:
  • Znaczenie czynników zakaźnych w powstawaniu zaburzeń psychicznych
  • Zaburzenia psychiczne w przebiegu AIDS
  • Zakażenia wirusem choroby Borna jako schemat zwierzęcy zmian behawioralnych wywołanych neuroinfekcją. Udział wirusa w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych u ludzi
  • Borelioza z Lyme i zaburzenia psychiczne
  • Infekcje paciorkowcowe i czynniki autoimmunologiczne w zaburzeniach tikowych i obsesyjno-kompulsywnych wieku rozwojowego
  • Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba i nowy podział sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba - aspekty psychiatryczne
  • Udział czynników zakaźnych w etiopatogenezie schizofrenii

Czym jest znaczenie w Słownik na R .