rola pediatry kardiologa co to znaczy
Co znaczy kardiologa dziecięcego w opiece nad?. Co to jest ISBN 978-83-89809-17-9. Co to jest.

Czy pomocne?

Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wadą wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych

Definicja z ang. The role of the pediatrician and pediatric cardiologist in the care of patients with congenital heart disease after cardiac surgery and interventional procedures, z niem. Die Rolle der Kinderarzt und Kinderkardiologen in der Behandlung von Patienten mit angeborenen Herzfehlern nach einer Herzoperation und interventionelle Verfahren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Joanna Książyk , Andrzej RudzińskiMedia Press, Warszawa 2007,
Zagadnienia: rola pediatry kardiologa
ISBN: Oprawa: miękka,138 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.43 kg
Opis: ISBN 978-83-89809-17-9
Spis treści:
 • Zmiany anatomiczne w czynnościowo pojedynczej komorze
 • Możliwości leczenia operacyjnego dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą - dlaczego leczenie etapowe?
 • Etapowe leczenie dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca
 • Z jakimi problemami można się spotkać w wieloetapowym leczeniu dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą serca
 • Pojedyncza komora serca - warianty anatomiczne, sposoby paliacji kardiochirurgicznej, rola kardiologa inwazyjnego
 • Współczesne sposoby diagnostyczne i możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia u dzieci
 • Zaburzenia rytmu serca u dzieci bez strukturalnych wad serca - kiedy i jak leczyć
 • Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia po operacjach wad wrodzonych serca u dzieci
 • Rola pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej w kontroli dzieci z zaburzeniami rytmu serca
 • Wtórne interwencje w kardiochirurgii wad wrodzonych - wybrane zasady postępowania i wskazania operacyjne
 • Standardy dotyczące uprawiania sportu po operacyjnym albo przezskórnym interwencyjnym leczeniu wad wrodzonych serca u dzieci i młodzieży
 • Rola lekarza pediatry i lekarza rodzinnego w opiece nad dziećmi z problemami kardiologicznymi
 • Wsparcie psychologiczne i środowiskowe dla rodzin dzieci po operacjach wad wrodzonych serca
 • Immunizacja bierna i czynna w opiece pediatrycznej u dzieci z wrodzonymi wadami serca
 • Bezobjawowe zamknięcie tętnicy wieńcowej i olbrzymi tętniak tętnicy wieńcowej jako kardiologiczne powikłania choroby Kawasaki
 • Zaburzenia rytmu serca u dziecka po operacji ASDII, wymagające implantacji stymulatora
 • Zespół Blanda-Whitea-Garlanda u dziecka
 • Nabyty całkowity blok przedsionkowo-komorowy o nieznanej etiologii u 6-letniej dziewczynki
 • Zespół Williamsa:: Wieloetapowe leczenie wielopoziomowych zwężeń aorty i tętnic płucnych
 • Leczenie interwencyjne w zespole niedorozwoju lewego serca, nowe wyzwania, nowe możliwości - opis przypadku
 • Dylematy w trakcie leczenia częstoskurczu komorowego u chłopca z niewydolnością serca
 • Udar niedokrwienny mózgu u pacjenta z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • Trudności diagnostyczne skrzepliny w sercu 2-letniego chłopca z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej. Opis przypadku
 • Wrodzona koarktacja aorty - angioplastyka czy stent?
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia u 12-letniej dziewczynki powikłane zatorem tętnicy podkolanowej
 • Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u dziecka z gorączką reumatyczną
 • Nabyte zarośnięcie cieśni aorty

Czym jest znaczenie w Słownik na R .