rozwój erotyczny co to znaczy
Co znaczy Rozwój erotyczny?. Co to jest młodzieży przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców.

Czy pomocne?

Rozwój erotyczny

Definicja z ang. development of erotic, z niem. Entwicklung der erotischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,206 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: rozwój erotyczny
ISBN: ISBN 83-88149-90-3
Opis: Podręcznik poświęcona rozwojowi erotycznemu dzieci i młodzieży przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Z myślą o nich staraliśmy się w sposób przystępny, opierając się na wynikach uzyskanych w kompetentnych badaniach naukowych, przedstawić różne zagadnienia powiązane z życiem erotycznym dzieci i młodzieży. Podręcznik powstała przy współpracy psychologa i lekarza. Każdy z autorów, wychodząc z innych założeń teoretycznych i opierając się na odmiennych doświadczeniach praktycznych, dążył do nadania przedstawionym zagadnieniom spójnego kształtu. Powstała więc całość, obejmująca takie zagadnienia rozwoju erotycznego, które uznaliśmy za szczególnie ważne dla pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Po rozdziale zawierającym wyjaśnienie pojęć „erotyzm" i „seksualizm", po historycznym ujęciu erotyzmu i jego roli w życiu człowieka, omówione zostały biologiczne uwarunkowania rozwoju seksualnego, będące podłożem kształtowania się erotyzmu pod wpływem oddziaływań środowiskowych i sytuacyjnych, które przedstawiono w odrębnym rozdziale. W dalszej części pracy omówiono zewnętrzne przejawy rozwoju erotycznego dzieci i młodzieży, w tym różne formy zachowań seksualnych, ich funkcję prawidłową i dewiacyjną, a więc odchyloną od powszechnie uznanych za poprawne wzorów zachowań. Całość kończą refleksje poświęcone wychowaniu i uświadomieniu seksualnemu. Podręcznik w swym obecnym kształcie jest poprawioną i uzupełnioną wersją dwóch poprzednich wydań, jakie cieszyły się uznaniem Czytelniów
Spis treści:
  • Od autorów
  • Wprowadzenie
  • Biologiczne uwarunkowania rozwoju seksualnego
  • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju erotycznego
  • Zewnętrzne przejawy rozwoju erotycznego dzieci i młodzieży
  • Nieprawidłowości zachowań seksualnych dzieci i młodzieży
  • Wychowanie i uświadamianie seksualne
  • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na R .