rozwój poznawczy dzieci co to znaczy
Co znaczy dzieci w młodszym wieku szkolnym?. Co to jest poznawczego dzieci w młodszym wieku.

Czy pomocne?

Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym

Definicja z ang. Cognitive development of children in early school age, z niem. Kognitive Entwicklung von Kindern im frühen Schulalter.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,251 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: rozwój poznawczy dzieci
ISBN: ISBN 83-7308-446-0
Opis: Robota stanowi rozległe i pogłębione studium funkcjonowania poznawczego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka dostarczyła licznych danych pozwalających na interpretacje charakterystyki funkcjonowania poznawczego zarówno w świetle wybranych koncepcji psychologicznych, jak i wzbogacone o systemy neurofizjologiczne i nauroanatomiczne. Pod tym względem robota stanowi doskonały przykład interdyscyplinarnego podejścia do człowieka. W części teoretycznej publikacji przedstawiono biologiczne i społeczno-kulturowe podstawy rozwoju poznawczego i ontogenezę mechanizmów poznawczych, pojęcia, badania nad stylami poznawczymi i zachowaniami strategicznymi w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Część praktyczną stanowi między innymi prezentacja badań nad poziomem funkcji pamięci, uczenia się, operacyjności myślenia jako przejawami preferowanego stylu poznawczego. robota powinna zainteresować studentów psychologii, pedagogiki i kierunków nauczycielskich, jak także badaczy zainteresowanych rozwojem i procesami poznawczymi.
Spis treści:
  • Wstęp
  • CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Biologiczne podstawy rozwoju poznawczego 1.1. Plastyczność mózgu 1.1.1. Plastyczność pamięciowa 1.1.2. Plastyczność rozwojowa 1.1.3. Plastyczność kompensacyjna 1.2. Rola neurotransmiterów w rozwoju struktury i funkcji oun 1.2.1. Rola neurotransmiterów w plastyczności neuronalnej 1.3. Organizacja funkcjonalna mechanizmów poznawczych w mózgu 2. Społeczno-kulturowe podstawy rozwoju poznawczego 3. Rozwój mechanizmów poznawczych 3.1. Percepcja 3.1.1. Rozwój mechanizmów percepcji 3.2. Uwaga 3.2.1. Rozwój mechanizmów uwagi 3.3. Pamięć 3.3.1. Rozwój pamięci 3.4. Myślenie 3.4.1. Rozwój myślenia 3.4.1.1. Czas sensomotoryczny 3.4.1.2. Czas przedoperacyjny 3.4.1.3. Czas operacji konkretnych 3.4.1.4. Czas operacji formalnych 4. Style poznawcze 4.1. Definicja stylu poznawczego 4.2. Style poznawcze jako indywidualne preferencje 4.3. Wymiary stylów poznawczych 4.3.1. Zależność – niezależność od pola percepcyjnego 4.3.2. Refleksyjność – impulsywność 5. Samoregulacja uczenia się szkolnego
  • BADANIA Swoje 6. Strategia badań własnych 6.1. Element i cel badań 6.2. Charakterystyka badanej grupy 6.3. Sposoby badań 6.3.1. Powtarzanie cyfr 6.3.2. Test Figury Złożonej 6.3.3. Test Piętnastu Słów 6.3.4. Diagnoza Możliwości Intelektualnych 6.3.5. Test Ukrytych Figur Witkina 6.3.6. Test Porównywania Znanych Kształtów Kagana 6.3.7. Uczenie się tekstów podręcznikowych 6.3.8. Metody uczenia się 7. Poziom wybranych funkcji poznawczych jako przejaw preferowanego stylu poznawczego 8. Poziom operacyjności myślenia jako przejaw preferowanego stylu poznawczego 9. Wpływ preferowanego stylu poznawczego na zachowania strategiczne w uczeniu się z tekstów podręcznikowych 10. Wpływ poziomu operacyjności myślenia na zachowania strategiczne w uczeniu się z tekstów podręcznikowych 11. W poszukiwaniu systemów funkcjonowania poznawczego dzieci. Podsumowanie wyników
  • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na R .