rozwój technik metod co to znaczy
Co znaczy metod fizjoterapii w okresie od 1801 do?. Co to jest poziomem zaawansowania technik i.

Czy pomocne?

Rozwój technik i metod fizjoterapii w okresie od 1801 do 2001 roku

Definicja z ang. Development of techniques and methods of physiotherapy in the period between 1801 and 2001, z niem. Entwicklung von Techniken und Methoden der Physiotherapie in der Zeit zwischen 1801 und 2001.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Kraków, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,178 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: rozwój technik metod
ISBN: ISBN 83-89121-80-8
Opis: Prezentowana robota jest wynikiem moich zainteresowań poziomem zaawansowania technik i metod fizjoterapii i ich rozwojem od momentu ich opracowania do czasów współczesnych. Rozpoczęta ok. 1995 r. kwerenda dostępnej przedmiotowej literatury krajowej i zagranicznej uwidoczniła sporą różnorodność w omówieniu idei różnych technik i metod fizjoterapii, ich dat powstawania i znaczenia dla dalszego rozwoju myśli fizjoterapeutycznej. Powyższe obserwacje skłoniły mnie do podjęcia próby wyjaśnienia tych wątpliwości i przygotowania pracy opartej głównie na materiałach źródłowych. W weryfikacji informacji i opracowaniu omówień technik i metod fizjoterapii, na bazie tłumaczeń z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, bardzo pomocne było moje kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej i ponad piętnastoletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu technik i metod fizjoterapii, w bezpośredniej pracy z pacjentem, w warunkach gabinetu czy zakładu rehabilitacji leczniczej. Opracowanie zawiera omówienie poziomu zaawansowania wszystkich znanych i stosowanych w świecie technik i metod fizjoterapii i prezentuje ich rozwój na przestrzeni od 1801 do 2001 r. Robota ma, w zamyśle autora, zaprezentować sprawdzoną, wiarygodną i usystematyzowaną wiedzę na temat stosowanych dawniej i współcześnie technik i metod fizjoterapii
Spis treści:
 • 1. Wstęp
 • 2. Materiał i sposoby badań
 • 3. Rozwój techniki metod fizjoterapii
 • 3.1. Poziom zaawansowania i rozwój technik i metod kinezyterapii
 • 3.1.1. Poziom zaawansowania gimnastyki leczniczej do 1800 r
 • 3.1.2. Poziom zaawansowania i rozwój technik i metod kinezyterapii od 1801 do 2001 r.
 • 3.2. Poziom zaawansowania i rozwój technik i metod fizykoterapii
 • 3.2.1. Poziom zaawansowania techniki metod fizykoterapii do 1800 r.
 • 3.2.2. Poziom zaawansowania i rozwój technik i metod fizykoterapii od 1801 do 2001 r.
 • 3.3. Poziom zaawansowania i rozwój technik i metod masażu leczniczego
 • 3.3.1. Poziom zaawansowania masażu do 1800 r.
 • 3.3.2. Poziom zaawansowania i rozwój technik i metod masażu leczniczego od 1801 do 2001 r.
 • 4. Zakończenie
 • Literatura źródłowa
 • Literatura uzupełniająca
 • Streszczenie
 • Aneks
 • Indeks nazwisk i technik i metod fizjoterapii

Czym jest znaczenie w Słownik na R .