ruch rozwijający wszystkich co to znaczy
Co znaczy dla wszystkich - metoda ruchu?. Co to jest się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Czy pomocne?

Ruch rozwijający dla wszystkich - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Definicja z ang. Growing movement for all - a method of developing movement of Veronica Sherborne, z niem. Wachsende Bewegung für alle - eine Methode zu entwickeln, die Bewegung von Veronica Sherborne.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Harmonia, Gdańsk 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,181 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: ruch rozwijający wszystkich
ISBN: ISBN 83-7134-140-7
Opis: Sposób Ruchu Rozwijającego (MRR) W. Sherborne zadomowiła się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychicznym albo fizycznym. Podręcznik prezentuje podstawowe założenia teoretyczne i metodyczne MRR i rezultaty badań nad jej skutecznością w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zawiera pełne teksty trzech metod, które są jedynymi narzędziami służącymi do oceny skuteczności tej terapii
Spis treści:
 • Wstęp
 • Rozdział I. Geneza Sposoby Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Rozdział 2. Sposób Ruchu Rozwijającego - od teorii do praktyki
 • Rozdział 3. Metody badania efektywności Sposoby Ruchu Rozwijającego
 • Rozdział 4. Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii
 • Rozdział 5. Wykorzystanie Sposoby Ruchu Rozwijającego we wspomaganiu rozwoju dzieci z domu dziecka
 • Rozdział 6. Efektywność Sposoby Ruchu Rozwijającego w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rozdział 7. Skuteczność Sposoby Ruchu Rozwijającego w pracy z dziećmi z innymi zaburzeniami rozwoju
 • Rozdział 8. Korzyści z udziału w zajęciach Sposobem Ruchu Rozwijającego dla partnerów dzieci
 • Rozdział 9. Doświadczenia z pracy Sposobem Ruchu Rozwijającego –wypowiedzi praktyków
 • Refleksje końcowe
 • Załącznik 1. Procedura Oceniania rezultatów uczestnictwa w sesjach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- Fundacja Sherborne UK
 • Załącznik 2. Skała Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców (SOZ-D i R)
 • Załącznik 3. Ankiety dla rodziców
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na R .