ruchome protezy częściowe co to znaczy
Co znaczy częściowe w ujęciu McCrackena?. Co to jest Umożliwia on czytelnikowi poznanie zasad.

Czy pomocne?

Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena

Definicja z ang. Movable partial prosthesis in terms of McCracken, z niem. Bewegliche Teilprothese in Form von McCracken.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,511 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 1.77 kg
Zagadnienia: ruchome protezy częściowe
ISBN: ISBN 83-89309-05-X
Opis: Książka „Protezy częściowe” złożona jest z 24 rozdziałów. Umożliwia on czytelnikowi poznanie zasad diagnostyki, projektowania, inicjowania i prowadzenia planu rehabilitacji protetycznej. Pozwala poznać metody i najwłaściwszy czas przeprowadzania procedur przygotowawczych w obrębie tkanek jamy ustnej, pobierania wycisków, ustalania relacji żuchwy względem szczęki, wyboru i optymalnego ustawienia zębów sztucznych i wprowadzenia wytycznych dotyczących wzorców okludalnych u pacjenta z częściowymi brakami zębowymi. Poruszono w nim także kwestię konieczności uwzględniania życzeń pacjenta dotyczących aspektów funkcjonalnych uzupełnienia i podano wiadomości, jak wykonać protezę częściową (szkieletową), która byłaby w stanie spełnić te wymogi. Tekst podręcznika oparto na informacjach mających podbudowę naukową, przedstawiono w nim jednak różnorodne sposoby postępowania i techniki umożliwiające czytelnikowi wybór tych, które mogą być optymalne w danej sytuacji. Książka „Protezy częściowe”, wzbogacony o ponad 860 zdjęć, jest szczególnie przydatny studentom, pracownikom akademickim, klinicystom i technikom dentystycznym.
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie i terminologia
 • 2. Proteza częściowa (szkieletowa) zaopatrzona w klamry
 • 3. Klasyfikacja częściowych braków zębów
 • 4. Biomechanika ruchomych protez częściowych
 • 5. Małe i duże łączniki
 • 6. Punkty podparcia
 • 7. Utrzymywacze bezpośrednie
 • 8. Utrzymywacze pośrednie
 • 9. Rozważania dotyczące płyty protezy
 • 10. Zasady projektowania ruchomych protez częściowych
 • 11. Badanie paralelometrem
 • 12. Diagnostyka protetyczna i planowanie leczenia
 • 13. Przygotowanie jamy ustnej do rehabilitacji protetycznej
 • 14. Opracowanie zębów oporowych
 • 15. Materiały i sposoby wyciskowe służące przy wykonywaniu ruchomych protez częściowych
 • 16. Podparcie płyty protezy
 • 17. Ustalanie stosunków zwarciowych w czasie wykonywania protez częściowych
 • 18. Procedury laboratoryjne
 • 19. Autoryzacja zabiegów przy ruchomych protezach częściowych
 • 20. Dostosowanie protezy w jamie ustnej i opieka następcza nad pacjentem
 • 21. Podścielenie i rebazacja protez częściowych (szkieletowych)
 • 22. Naprawy i korekty ruchomych protez częściowych (szkieletowych)
 • 23. Czasowe ruchome protezy częściowe
 • 24. Wykorzystanie ruchomych protez częściowych w uzupełnianiu tkanek części twarzowej czaszki
 • Piśmiennictwo
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na R .