rynologiczne aspekty astmy co to znaczy
Co znaczy Rynologiczne aspekty astmy aspirynowej?. Co to jest nie tylko laików, lecz nawet lekarzy.

Czy pomocne?

Rynologiczne aspekty astmy aspirynowej

Definicja z ang. Rhinological aspects of aspirin-induced asthma, z niem. Rhinologische Aspekte der Aspirin-induzierten Asthma.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,150 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: rynologiczne aspekty astmy
ISBN: ISBN 83-60945-43-8
Opis: Niemało jest chorób, których symptomy wprawiają w zdumienie nie tylko laików, lecz nawet lekarzy. Bezsprzecznie należy do nich astma aspirynowa. Jej niezwykłość odzwierciedla się także w nazwie — medycyna używa gdyż przynajmniej kilka terminów dla jej określenia. A przecież nie ma cech kameleona, jej symptomy rozwijają się pewnej określonej sekwencji i są już dobrze poznane. Nie należy wcale do chorób rzadkich. Wystarczy powiedzieć, że ostatnie dane szacunkowe podają jej częstość na 10% u chorych na astmę, a w populacji chorych na przewlekłe zapalenie zatok odsetek ten jest o sporo wyższy. Choroba, o której mowa, wiąże się z aspiryną — najpopularniejszym lekiem na świecie. Pierwsze symptomy uboczne spowodowane poprzez aspirynę zaobserwowano już w 3 lata po wprowadzeniu jej do terapii, a więc na początku XX wieku. Paryski doktor Fernand Vidal w 1922 roku dostrzegł charakterystyczne cechy wyłaniającego się zespołu, jest to nadwrażliwość na aspirynę, astmę, polipy nosa i ukuł nazwę triada aspirynowa. Dziś wiadomo, iż to jest bardzo charakterystyczny zespół kliniczny, u podstaw którego leży przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. Zwykle prowadzi ono do astmy, w większości przypadków o ciężkim przebiegu. Choroba zaczyna się symptomami przypominającymi przeziębienie i poprzez długie miesiące — zanim mocniej zostaną zajęte zatoki — objawia się katarem i blokadą nosa, trudno poddającymi się leczeniu. Dla chorych ten zespół kliniczny staje się poważnym, wieloletnim problemem. Dla lekarzy jest arcyciekawą zagadką, która powoli odsłania własne tajemnice, aczkolwiek do ich pełnego poznania jeszcze daleko. U podstaw tego schorzenia leży zaburzenie drogi metabolicznej kwasu arachidonowego. To na tej drodze powstają tak ważne metabolity zapalne, jak prostaglandyny, leukotrieny, lipoksyny i inne. Tymczasem astmie charakteryzującej się nadwrażliwością na aspirynę poświęcono sporo uwagi, to aspekty rynologiczne tego zespołu klinicznego pozostają mniej poznane. A przecież przewlekłe zapalenie zatok ma w przebiegu choroby znaczenie pierwszorzędne. Jest pierwszym i najważniejszym ogniskiem, gdzie toczy się choroba. Możliwości leczenia przewlekłego zapalenia zatok u chorych z nadwrażliwością na aspirynę rozwinęły się i udoskonaliły w ostatnich latach. Nie to jest jednak równoznaczne z rozpowszechnieniem się tej wiedzy i związanych z nią zdolności. Dlatego należy przyklasnąć inicjatywie Autorów tego opracowania. Podręcznik powstała w ośrodku, który ma ważne osiągnięcia w tej dziedzinie. Przedstawia ona w sposób jasny i przystępny złożony patomechanizm choroby, jej symptomy kliniczne i — co szczególnie istotne — nowoczesne sposoby terapii. Podręcznik ta będzie stanowić ważną pomoc w codziennej praktyce lekarskiej — nie tylko dla laryngologów, lecz również dla pulmonologów i internistów, zaś zainteresowanym mechanizmami i patofizjologią chorób może odsłonić nowe, ciekawe drogi badawcze. Kraków 21.02.2007 Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Pojęcia
 • Patomechanizm nadwrażliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Patomechanizm przewlekłych zapaleń zatok przynosowych
 • Patomechanizm astmy oskrzelowej
 • Związek górnych i dolnych dróg oddechowych
 • Zespót nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Przebieg i zaawansowanie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i astmy oskrzelowej w zespole nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Ocena wyników leczenia farmakologicznego poprzedzającego endoskopową operację zatok przynosowych w zespole nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Ocena wyników leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych w zespole nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Ustalenie czynników determinujących rezultat leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
 • Ocena wpływu leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych na przebieg astmy oskrzelowej
 • Ustalenie czynników determinujących przebieg astmy oskrzelowej po leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
 • Obraz kliniczny przewlekłego zapalenia zatok przynosowych w zespole nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne — podsumowanie doświadczeń własnych
 • Model diagnostyczno-leczniczego postępowania rynologicznego u chorych z zespołem nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Piśmiennictwo. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na R .