schizofrenia różne konteksty co to znaczy
Co znaczy różne konteksty, różne terapie cz. 4?. Co to jest uwzględniało cztery konteksty.

Czy pomocne?

Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie cz. 4

Definicja z ang. Schizophrenia - different contexts, different therapies parts. 4, z niem. Schizophrenie - unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Therapien Teile. 4.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,172 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: schizofrenia różne konteksty
ISBN: ISBN 83-86826-51-7
Opis: Sympozjum, którego wyniki udostępniamy w tym tomie uwzględniało cztery konteksty schizofrenii: historyczny, psychoterapeutyczny, prawny i kontekst twórczości artystycznej. W kontekście historycznym wyraźnie wyodrębniły się, dodatkowo, dwa. Pierwszy z nich ujmował skupiał się na stanie myśli psychiatrycznej w momencie, gdzie powstawała koncepcja odrębności nozologicznej zaburzeń określonych nazwą schizofrenia. Drugi pozwala na opis dynamiki myśli psychiatrycznej wokół tych zaburzeń. Koncepcja schizofrenii, a właściwie koncepcje dementiapraecox i schizofrenii postawiły przed psychiatrami nowe zadania badawcze i wpłynęły w ważny sposób na potrzebę kształtowania postaw wobec osób, u których rozpoznawano tak nazwane zaburzenia psychiczne. Szczególnego znaczenia nabrał fakt niekorzystnej prognozy, stanowiący ważny czynnik w ujęciu Kraepelina. Próby zaprzeczenia nieuchronności niekorzystnego przebiegu zaburzeń takie, jak ujęcie Bleulera czy koncepcja Brzezickiego, korzystnej społecznie zmiany osobowości z powodu schizofrenii nie zapobiegły postulowaniu zapobiegania zaburzeniom schizofrenicznym na drodze polityki eugenicznej. Legły także u podstaw eksterminacji osób chorujących psychicznie w III Rzeszy. Wręcz przeciwnie, w ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy nawrót do ujmowania zaburzeń schizofrenicznych wg myśli Kraepelina. Można zapewne doszukiwać się w takim kierunku myślenia diagnostycznego w psychiatrii chęci odejścia od rozluźnionych w drugiej połowie XX wieku kryteriów diagnostycznych, obserwowanego raczej z Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim (chociaż powody i drogi powstawania tych kryteriów były odmienne). Przyjmuje się na ogół, iż zasadniczą powodem powrotu do ujęcia kraepelinowskiego była potrzeba takiego sprecyzowania kryteriów rozpoznawania, które usprawniłoby badania nad związkiem zaburzeń schizofrenicznych z zaburzeniami struktury i czynności mózgu. Postępy badań prowadzonych w oparciu o te nowe zasady rozpoznawania schizofrenii w radykalny sposób zmieniły wiedzę o strukturze i czynności mózgu. A również zbudowały zręby wiedzy o genetycznych determinantach jego rozwoju i wariantach aktywności, w szczególności obserwowanej na poziomie biochemicznym. Jednocześnie przyniosły potrzebę postawienia nowych pytań o zasadność teoretycznego konstruktu schizofrenii. Psychoterapeutyczny kontekst schizofrenii w zamyśle miał się skupiać na debacie pomiędzy podejściem psychoanalitycznym i systemowym. Krytyczny przegląd badań nad efektywnością terapii psychoanalitycznej w leczeniu schizofrenii zwraca uwagę raczej na niepowodzenia niż osiągnięcia tego podejścia. Spojrzenie na psychozę z perspektywy teorii psychoanalizy i teorii podejścia systemowego wprowadza w złożoność dociekania istoty ludzkiego przeżycia określanego jako schizofreniczne. Przesuwa uwagę z uzdrawiającej funkcji psychoterapii na wspieranie i zapobieganie nawrotom. Jednak uwagi komentatorów przywróciły proporcje wskazując z jednej strony na aktualną dominację podejścia psychofarmakologicznego i powiązane z tym ograniczenia terapeutyczne. Psychoterapia, w szczególności widziana oczami użytkowników, jawi się jako ważny czynnik nadający sedno przeżyciom schizofrenicznym. Wielce pouczająca dyskusja związana byłą z prawnym kontekstem schizofrenii. Może najważniejsze okazało się to, iż prawo - a omawiano problem z perspektywy prawa karnego i prawa kanonicznego (na wybranych przykładach) - wymusza jednoznaczne ustalenie tego, co psychiatria ujmuje często jako hipotetyczne. Perspektywa przestrzegania praw człowieka eksponująca wagę problemu nie zmieniła surowej konkretności ujęcia norm prawnych. Komentarz w naturalny sposób eksponował zatem problem naznaczania i jego skutki. Wprowadzenie debaty nad kontekstem sztuki ujawniło konieczność szaleństwa jako warunku istnienia ważnych obszarów twórczości. Podobnie jak badanie prób wartościowania swoistych cech twórczości osób diagnozowanych jako chore psychicznie wskazała na wątłość podstaw ''semiotyki w sztuce''. Zastosowanie różnych obszarów twórczości artystycznej w terapii przedstawione w oparciu o doświadczenia teatralne i plastyczne otwarło - do pewnego stopnia - kierunek refleksji końcowych spotkania. Podjęto w nim próbę scalenia kontekstów, w szczególności empiryczno-naukowego i artystycznego. Mamy nadzieję, iż nie to jest jedyna możliwa refleksja dyskutowania problemu ''schizofrenia'' w różnych kontekstach. Jest wielce prawdopodobne, iż każdy z uczestników tak, jak tego pragną organizatorzy, prowadzi swoją wewnętrzną pracę refleksyjną. Mamy także nadzieję, iż ten tom pobudzi do własnych refleksji jego czytelników.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • KONTEKST HISTORYCZNY: PRAWDA I FAŁSZ O SCHIZOFRENII NA PRZESTRZENI WIEKÓW Schizofrenia z perspektywy historii i kultury - ile prawdy, ile fałszu, ile złudzeń? Historia schizofrenii casus Neurobiologia schizofrenii na przestrzeni wieku Subiektywna historia schizofrenii Komentarze i dyskusja
  • KONTEKST PSYCHOTERAPEUTYCZNY: Między PSYCHOANALIZ/ A PODEJŚCIEM SYSTEMOWYM Psychoza: kara, wina czy wybór? Psychoterapia schizofrenii: leczenie czy złuda? Głos w imieniu użytkowników Kontekst psychoterapeutyczny - psychoterapia w okresie wychodzenia z psychozy
  • KONTEKST PRAWNY: VOX POPULI? - VOX DEI? Wpływ schizofrenii na ważność małżeństwa kanonicznego Refleksja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala ''Drewnica'' po 7 latach pracy Naznaczanie w opiece zdrowotnej -komentarz
  • SZTUKI PIĘKNE: SCHIZOPHRENIA PARADOXALIS SOCIALITER FAUS Inny w sztuce Kubin- czterdzieści lat później Jak grać role, j ak być sobą - a więc w poszukiwaniu tożsamości W poszukiwaniu nieutraconego talentu Tańczyć z pacjentami - uwagi na zakończenie Schizofrenia na wadze Temidy. Prawo i choroba psychiczna

Czym jest znaczenie w Słownik na S .