ścieżki sobie siebie co to znaczy
Co znaczy od siebie - Separacja i jej?. Co to jest zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych.

Czy pomocne?

Ścieżki ku sobie i od siebie - Separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii.

Definicja z ang. Path towards and away from each other - Separation and its determinants in the families of people with schizophrenia., z niem. Weg zu und voneinander weg - Trennung und ihre Determinanten in den Familien von Menschen mit Schizophrenie..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,244 str., Wymiary: 135 x 205 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: ścieżki sobie siebie
ISBN: ISBN 83-235-0337-8
Opis: Publikacja jest robotą empiryczną, w której autor bada zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Autor rozważa w takich rodzinach takie relacje między jej członkami jak: odsuwanie, wiązanie, separacja czy wykluczanie. Przeprowadzane badania wykazują pomiędzy innymi niesłuszność tezy o nadopiekuńczości w rodzinach schizofrenicznych. Uzyskane i opisane w książce wyniki badań stanowią istotny wkład do opisu tego rodzaju rodzin. Rodzaj publikacji: naukowa
Spis treści:
  • Część I. WPROWADZENIE TEORETYCZNE 1. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń psychicznych 2. Schizofrenia jako zaburzenie wielowymiarowe 3. Znaczenie wiązania, odsuwania, wykluczania i brzemienia rodziców dla zaburzeń psychicznych dorosłych dzieci 4. Hipotezy badawcze
  • Część II. Sposób BADAŃ 5. Plan badań 6. Sposób pomiaru zmiennych 7. Procedura badań 8. Charakterystyka badanych grup
  • Część III. PREZENTACJA WYNIKÓW 9. Sposoby statystyczne stosowane do analizy otrzymanych danych 10. Porównanie nasilenia wiązania, odsuwania, wykluczania, samowykluczania i brzemienia
  • Część IV. DYSKUSJA WYNIKÓW 11. Zakres generalizacji wniosków z badań 12. Interpretacja uzyskanych wyników 13. Problemy wymagające dalszych badań Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na S .