sekrety kardiologii co to znaczy
Co znaczy interwencyjnej (The Secrets Series?. Co to jest leczenia pacjentów z chorobami układu.

Czy pomocne?

Sekrety kardiologii interwencyjnej (The Secrets Series)

Definicja z ang. Secrets of interventional cardiology (The Secrets Series), z niem. Geheimnisse der interventionellen Kardiologie (The Secrets Series).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,405 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.85 kg
Zagadnienia: sekrety kardiologii
ISBN: ISBN 83-89581-82-5
Opis: Praktyczne doświadczenia w zakresie inwazyjnych sposobów leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia przedstawiła w popularnym wydaniu The Secret Series grupa autorów pochodzących z czołowych ośrodków amerykańskich. Gdyż tj. umiejętne połączenie danych z piśmiennictwa z praktycznym doświadczeniem autorów, w Polsce opracowanie tego typu powinno się spotkać z sporym zainteresowaniem. Stało się to przyczyną podjęcia trudów przetłumaczenia książki i udostępnienia jej polskiej wersji środowiskom medycznym zaangażowanym w problematykę inwazyjnych metod terapii schorzeń układu krążenia. Zachowany został oryginalny układ książki w postaci pytań i odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia, pominięto z kolei fragmenty uregulowań prawnych i przepisów ściśle dotyczących obszaru USA. W ciągu ostatnich trzydziestu lat kardiologia z przyległościami stała się wyraźnie najaktywniejszą dyscypliną nauk medycznych. Stało się to między innymi dzięki wprowadzeniu do praktyki klinicznej wielu osiągnięć technicznych, z których kardiologia interwencyjna skorzystała najwięcej. Mam nadzieję, iż dla wielu pozostających pod urokiem tej spektakularnej dziedziny medycyny niniejsza podręcznik stanie się wstępem do dalszej zawodowej przygody.
Spis treści:
 • I. CEWNIKOWANIE SERCA 1. Pracownia hemodynamiczna: wyposażenie i personel 2. Promieniowanie i bezpieczeństwo 3. Angiografia diagnostyczna 4. Wsparcie hemodynamiczne: wewnątrzaortalna pompa balonowa i krążenie zewnątrzustrojowe
 • II. CHOROBY NACZYŃ WIEŃCOWYCH 5. Fizjologia przepływu krwi przez naczynia wieńcowe 6. Czynność śródbłonka 7. Stopień zaawansowania zmian miażdżycowych naczyń wieńcowych 8. Płytki, krzepnięcie i zakrzepica 9. Czynniki ryzyka i prewencja 10. Epidemiologia i nieinwazyjna ocena choroby wieńcowej 11. Klasyfikacja zmian wieńcowych
 • III. FARMAKOTERAPIA 12. Heparyna i inhibitory trombiny 13. Aspiryna i tienopirydyny 14. Inhibitory receptora glikoproteiny IIB/IIIA 15. Reakcje na radiologiczne środki kontrastowe i znieczulenie z zachowaniem świadomości pacjenta 16. Leki rozszerzające naczynia wieńcowe i wazoaktywne
 • IV. PRZYRZĄDY Wykorzystywane W PRZEZSKÓRNYCH INTERWENCJACH NA NACZYNIACH WIEŃCOWYCH 17. Wybór angioplastycznego cewnika prowadzącego, balonu i lidera angioplastycznego i techniki zabiegu 18. Stenty wieńcowe 19. Rotablacja i wieńcowa aterektomia kierunkowa 20. Narzędzia używane do trombektomii i narzędzia laserowe 21. Urządzenia zabezpieczające przed zatorowością obwodową 22. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa 23. Cewniki zaopatrzone w czujniki ciśnienia i do pomiarów dopplerowskich 24. Urządzenia służące do zamknięcia miejsca nakłucia tętnicy
 • V. PRZEZSKÓRNE INTERWENCJE W OBRĘBIE TĘTNIC WIEŃCOWYCH: WSKAZANIA I ZASTOSOWANIA 25. Interwencje wieńcowe w dusznicy bolesnej stabilnej 26. Angioplastyka wieńcowa w niestabilnej dusznicy bolesnej 27. Pierwotna angioplastyka i tromboliza w ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST 28. Wielonaczyniowa angioplastyka wieńcowa 29. Angioplastyka wieńcowa przed operacją niekardiologiczną
 • VI. ZŁOŻONE INTERWENCJE WIEŃCOWE 30. Zmiany z obecnością zwapnień i zmiany zlokalizowane w ujściu tętnicy wieńcowej 31. Zmiany zlokalizowane na rozdwojeniu naczyń i w naczyniach krętych 32. Przewlekła niedrożność naczynia wieńcowego 33. Interwencje w obrębie długich zmian i w tętnicach małego kalibru 34. Interwencje w obrębie pomostów z żyły odpiszczelowej 35. Interwencje wieńcowe w obrębie zakrzepów 36. Interwencje z dostępu przez tętnicę promieniową
 • VII. POWIKŁANIA WIEŃCOWO-NACZYNIOWE 37. Dyssekcja i skurcz naczyń wieńcowych 38. Ostre zamknięcie światła tętnicy i zjawisko no-reflow 39. Perforacja naczyń wieńcowych i pilne pomostowanie aortalno-wieńcowe
 • VIII. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I POWIKŁANIA OBWODOWE 40. Niewydolność nerek i zatory materiałem miażdżycowym 41. Krwiak, krwawienie i zakażenie 42. Tętniak rzekomy, przetoka tętniczo-żylna, dyssekcja i inne powikłania naczyniowe 43. Trombocytopenia i neutropenia polekowa
 • IX. RESTENOZA 44. Restenoza w naczyniach wieńcowych 45. Brachyterapia wieńcowa 46. Stenty uwalniające leki
 • X. WALWULOPLASTYKA BALONOWA I ZAMYKANIE OTWORÓW W PRZEGRODACH 47. Walwuloplastyka mitralna i walwuloplastyka aortalna 48. Walwuloplastyka tętnicy płucnej 49. Urządzenia służące do zamykania ubytków przegrodowych i wrodzone wady serca
 • XI. CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH 50. Diagnostyka i ocena kliniczna chorób naczyń obwodowych 51. Interwencje w obrębie tętnicy biodrowej 52. Zwężenie tętnic nerkowych 53. Przezskórne zabiegi na naczyniach położonych poniżej więzadeł pachwinowych 54. Chromanie przestankowe – pkt. widzenia chirurga 55. Ocena miażdżycy tętnic szyjnych 56. Angioplastyka i implantacja stentów w tętnicach szyjnych
 • XII. ROZMAITE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ 57. Kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurg 58. Program szkolenia z zakresu procedur inwazyjnych 59. Przyszłość kardiochirurgii 60. Leczenie genowa i przezsercowa rewaskularyzacja laserowa 61. Echokardiografia interwencyjna

Czym jest znaczenie w Słownik na S .