specyficzne zaburzenie co to znaczy
Co znaczy zaburzenie rozwoju językowego?. Co to jest ciekawie, aktualny stan badań nad specyficznym.

Czy pomocne?

SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego

Definicja z ang. SLI - Specific disorder of language development, z niem. SLI - Spezifische Störung der Sprachentwicklung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,440 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.92 kg
Zagadnienia: specyficzne zaburzenie
ISBN: ISBN 83-60083-05-3
Opis: Podręcznik przedstawia wyczerpująco, a przy tym jasno i ciekawie, aktualny stan badań nad specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (specific language impairment, SLI) - schorzeniem, które dotyka ok. 5% populacji. Autor, wybitny specjalista w zakresie SLI, przedstawia definicję i kryteria tego schorzenia, językową charakterystykę dzieci z tym zaburzeniem i ich funkcjonowanie poznawcze. Poszukuje czynników odpowiedzialnych za powstawianie SLI i dyskutuje propozycje terapeutyczne. Książka skierowany jest do logopedów, psycholingwistów, psychologów i językoznawców.
Spis treści:
  • Przedmowa do wydania polskiego
  • Część I. PODSTAWY 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka deficytu językowego - podstawowe zagadnienia
  • Część II. PRZEGLĄD DANYCH EMPIRYCZNYCH: ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE I POZAJĘZYKOWE 3. Charakterystyka języka w SLI -język angielski 4. SLI w różnych językach 5. Badania poznawczych zdolności pozajęzykowych 6. Przetwarzanie słuchowe i percepcja mowy
  • Część III. NATURA A ŚRODOWISKO 7. Genetyczne i neurobiologiczne podstawy SLI 8. Otoczenie językowe i komunikacyjne
  • Część IV. ZAGADNIENIA KLINICZNE 9. Problemy diagnozy różnicowej 10. Leczenie SLI i jego skuteczność
  • Część V. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 11. SLI jako deficyt wiedzy językowej 12. SLI jako ograniczenie ogólnej zdolności przetwarzania 13. SLI jako deficyt przetwarzania w ramach systemów specyficznych
  • Część VI. WNIOSKI 14. Raz jeszcze: po co badać SLI? Bibliografia Indeks nazwisk Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na S .