sprawność fizyczna ogólna co to znaczy
Co znaczy Sprawność fizyczna ogólna - testy?. Co to jest nauczaniem i trenowaniem sportowców w.

Czy pomocne?

Sprawność fizyczna ogólna - testy

Definicja z ang. Fitness General - tests, z niem. Fitness Allgemein - Tests.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZYSK I SK-A, Poznań 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,190 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: sprawność fizyczna ogólna
ISBN: ISBN 83-7298-578-2
Opis: Pośród osób zajmujących się teoretycznie albo praktycznie nauczaniem i trenowaniem sportowców w różnych dyscyplinach trwa wciąż ponawiana dyskusja nad ważnymi wartościami oceniającymi aktualne i prognostyczne możliwości uzyskiwania oczekiwanych wyników. Pośród tych wartości określoną rolę odgrywają sprawdziany i testy wykorzystywane w poszczególnych cyklach szkolenia. Na świecie testy oceniające zdolność organizmu do podejmowania wysiłków ponadnormatywnych dla przeciętnego człowieka są dość powszechnie używane poprzez lekarzy sportowych, fizjologów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów sportowych. Kierując się podobnym zainteresowaniem osób pracujących w szeroko rozumianej kulturze fizycznej w Polsce, zarówno w sporcie amatorskim, jak i zawodowym, prezentujemy zbiór bardziej i mniej znanych testów krajowych i zagranicznych o szerokich możliwościach zastosowania, uwzględniających wiek, płeć i poziom sprawności fizycznej. W celu ułatwienia posługiwania się testami przyjęto następujący model zapisu: - miejsce wykonania testu, - lista sprzętu niezbędnego do realizacji prób, - sposób wykonania poszczególnych prób i całego testu, - ocena prób i całego testu. Większość testów zilustrowano rysunkami, które mają usprawnić organizację ćwiczeń (wyznaczenie strefy, rozstawienie przyborów, przyrządów i tak dalej)
Spis treści:
  • Wstęp 1. Krajowe testy ogólnej sprawności fizycznej 2. Krajowe testy (pomiary) i normy cech motorycznych 3. Zagraniczne testy ogólnej sprawności fizycznej 4. Zagraniczne tety cech motorycznych 5. Zagraniczne normy ogólnej sprawności fizycznej [MK]
  • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na S .