spróbujmy mówić razem co to znaczy
Co znaczy Spróbujmy mówić razem?. Co to jest stosunkowo nieczęsto podejmowanym w literaturze.

Czy pomocne?

Spróbujmy mówić razem

Definicja z ang. Let's try to talk together, z niem. Lassen Sie uns versuchen, miteinander zu reden.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,126 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: spróbujmy mówić razem
ISBN: ISBN 83-7308-300-6
Opis: Profilaktyka w logopedii jest tematem bardzo ciekawym, ale stosunkowo nieczęsto podejmowanym w literaturze polskojęzycznej, choć w ciągu ostatnich pięciu lat zainteresowanie specjalistów tym zagadnieniem znacznie wzrosło. Działania powiązane z upowszechnianiem profilaktyki logopedycznej w praktyce środowiskowej są równie sporadyczne. Rezultatem braku zainteresowania podnoszeniem warunków rozwoju mowy u młodszych są w ostatnich latach długie kolejki do logopedów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przychodniach lekarskich, brak logopedów w przedszkolach i szkołach podstawowych i zwiększająca się liczba dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami wymowy, skutkująca problemami porozumiewania się, przejawiającymi się także w nauce czytania i pisania. Program, który polecam Państwa uwadze, zakłada stymulowanie rozwoju językowego każdego dziecka, skuteczną pomoc dziecku młodszemu z nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w wymowie i poszerzenie współpracy środowiskowej w zakresie profilaktyki logopedycznej. Intencją dodatkową było zainteresowanie szerszego grona Czytelników - nielogopedów - problematyką prewencji i wczesnej interwencji logopedycznej, której początki funkcjonowania można zauważyć dopiero w dużych środowiskach wielkomiejskich. Program stanowi narzędzie o charakterze organizacyjno-metodycznym, przeznaczone dla logopedów pragnących aktywnie współpracować ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, dla nauczycieli chcących wspierać potrzebujące dzieci i każdego rodzica potrzebującego szerszej informacji na omawiany temat. Program zakłada szeroką współpracę środowiskową wszystkich osób odpowiedzialnych za stan opieki logopedycznej.
Spis treści:
  • Wstęp I. Założenia teoretyczne niezbędne do realizacji programu II. Cele ogólne programu III. Elementy mechanizmu opieki logopedycznej IV. Warunki skutecznej profilaktyki logopedycznej V. Model pożądanego stanu opieki logopedycznej VI. Konteksty funkcjonowania profilaktyki logopedycznej VII. Obszary działań profilaktycznych VIII. Wykorzystywanie metod i technik wspomagających w terapii mowy IX. Założenia programowe wspierające pracę logopedy i nauczyciela X. Ustalenia ewaluacyjne XI. Polecana bibliografia i pomoce Zakończenie Aneks. Materiały pomocnicze do realizacji profilaktyki logopedycznej Wykaz załączników Program profilaktyki logopedycznej ''Spróbujmy mówić razem''. Obszar I (materiały dla nauczycieli) Program profilaktyki logopedycznej ''Spróbujmy mówić razem''. Obszar II (materiały dla logopedów) Program profilaktyki logopedycznej ''Spróbujmy mówić razem''. Obszar III (materiały dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców, logopedów)

Czym jest znaczenie w Słownik na S .