sprzęt szpitalny co to znaczy
Co znaczy Sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny?. Co to jest konstrukcyjnych i użytkowych sprzętu.

Czy pomocne?

Sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny

Definicja z ang. Hospital equipment and rehabilitation, z niem. Krankenhausausstattung und Rehabilitation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,152 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: sprzęt szpitalny
ISBN: ISBN 83-7335-155-8
Opis: Podręcznik prezentuje syntezę najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i użytkowych sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego stosowanego w ośrodkach służby zdrowia. Interdyscyplinarność omawianych zagadnień umożliwia kształtowanie wiedzy inżynierów i lekarzy zajmujących się problematyką biomechaniki medycznej i inżynierii rehabilitacyjnej, jak także biomechaniki sportu. Raczej przeznaczona jest do kształtowania twórczej wyobraźni konstruktorów mechanicznego sprzętu medycznego. Czytelnik znajdzie w niej współczesne problemy ekologii człowieka i na tej kanwie kształtowane tendencje zdrowia publicznego i potrzeby rehabilitacji kompleksowej. Rozważania skoncentrowano na systemowym zaprezentowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych i rozwiązaniach nowoczesnego sprzętu szpitalnego, specjalnego i rehabilitacyjnego, umożliwiającego rehabilitację ruchową, profilaktykę zdrowotną i usportowienie człowieka. Treść podręcznika odzwierciedla aktualny stan i tendencje rozwojowe w przemyśle wyrobów medycznych i w praktyce leczniczej z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów ich jakości. Podręcznik jest więc skierowana do Czytelników zainteresowanych postępem w rehabilitacji kompleksowej z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji.
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Problemy inżynierii rehabilitacyjnej
 • 2. Bariery architektoniczne i komunikacyjne
 • 3. Łóżka szpitalne, specjalne i rehabilitacyjne
 • 4. Stoły do pionizacji i pionizatory
 • 5. Stoły rehabilitacyjne
 • 6. Podnośniki szpitalne
 • 7. Środki lokomocji dla osób niepełnosprawnych
 • 8. Sprzęt medyczny do rehabilitacji ruchowej
 • 9. Adaptacja środków transportowych dla osób niepełnosprawnych
 • 10. Stoły operacyjne, zabiegowe i unity stomatologiczne
 • 11. Kwalifikacja jakości sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego
 • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na S .