środowkowy program co to znaczy
Co znaczy program wychowania zdrowotnego w szkole?. Co to jest Szkole jest wynikiem poszukiwań w.

Czy pomocne?

Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej cz. 1-6

Definicja z ang. Environmental program of health education in primary and secondary parts. 1-6, z niem. Umweltprogramm der Gesundheitserziehung in Primär- und Sekundärteil. 1-6.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Lublin, Lublin 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,1408 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 2.57 kg
Zagadnienia: środowkowy program
ISBN: ISBN 83-904013-3-9
Opis: Prezentowany Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole jest wynikiem poszukiwań w najwyższym stopniu skutecznej sposoby edukacji zdrowotnej ucznia. Zespól pracowników Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie po długoletnich doświadczeniach pracy w szkole i nader życzliwym przyjęciu pierwszej wersji programu wychowania zdrowotnego (który zdecydowało się wprowadzić do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej ponad czterysta szkół w całej Polsce) podjął pracę nie tylko nad jego udoskonaleniem, lecz również nad rozszerzeniem jego zakresu tematycznego i pogłębieniem środowiskowego charakteru szkolnej edukacji zdrowotnej. Cały program został przedstawiony w sześciu zeszytach, a podział opracowanych materiałów metodycznych odpowiada pięciu etapom kształcenia określonym poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Podstawach programowych obligatoryjnych elementów ogólnokształcących. W Podstawach tych nauka zdrowotna jest jednym z elementów obligatoryjnych. Poszczególne zeszyty składające się na cały Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego zawierają kolejno: I - założenia, cele, treści, sposób realizacji programu II - scenariusze zajęć do klas I-III w szkole podstawowej III - scenariusze zajęć do klas IV-VI w szkole podstawowej IV - scenariusze zajęć do klas VH-VIII w szkole podstawowej V - scenariusze zajęć do klas I-II w szkole ponadpodstawowej VI - scenariusze zajęć do klas III-TV w szkole ponadpodstawowej Wszystkie zeszyty wzajemnie się dopełniając stanowią całość, choć każdy z nich został tak pomyślany, by sam mógł być przydatny - co najmniej na zasadzie pewnego ogólnego wzorca - w prowadzeniu zajęć z poszczególną klasą.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .