standardy medyczne wybrane co to znaczy
Co znaczy wybrane zagadnienia alergologii?. Co to jest . Co to jest zagadnienia alergologii.

Czy pomocne?

Standardy medyczne - wybrane zagadnienia alergologii dziecięcej

Definicja z ang. Medical standards - selected issues allergy children, z niem. Gesundheitliche Anforderungen - ausgewählte Themen Allergie Kinder.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Media Press, Warszawa 2003 Oprawa: miękka,135 str., Wymiary: 205 x 295 mm
Zagadnienia: standardy medyczne wybrane
ISBN: ISBN 83-918875-4-5
Opis:
Spis treści:
 • Epidemiologia chorób alergicznych u dzieci w Polsce
 • Przewlekły mechanizm zapalny w chorobach alergicznych
 • Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci
 • Postępowanie w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczego w pediatrii.
 • Alergiczne nieżyty nosa
 • Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży
 • Atopowe zapalenie skóry u dzieci - aktualne zalecenia diagnostyczno-lecznicze
 • Powysiłkowy skurcz oskrzeli - występowanie, diagnostyka, leczenie i zapobieganie
 • Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - niektóre zagadnienia patogenezy, kliniki, diagnostyki i leczenia
 • Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci
 • Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa - korzyści i działania niepożądane
 • Wziewne B2-mimetyki w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci
 • Leki antyleukotrienowe w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci
 • Leki p-histaminowe w terapii chorób alergicznych u dzieci
 • Immunoterapia alergenowo-swoista w chorobach alergicznych u dzieci
 • Alergiczne choroby spojówek
 • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych
 • Wykorzystywanie hydrolizatów białkowych i preparatów sojowych w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowych
 • Co dobre dla oskrzeli - nie zawsze jest dobre dla serca. Wpływ wybranych leków stosowanych w leczeniu astmy na mięsień sercowy i układ krążenia u dzieci

Czym jest znaczenie w Słownik na S .