standardy hematologii co to znaczy
Co znaczy Standardy w hematologii?. Co to jest zorganizowało w dniach 6-7 marca 1999 r. w Warszawie.

Czy pomocne?

Standardy w hematologii

Definicja z ang. Standards in Haematology, z niem. Standards in Hämatologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Volumed, Wrocław 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,200 str., Wymiary: 170*240 mm
Zagadnienia: standardy hematologii
ISBN: ISBN 83-87804-34-7
Opis: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów zorganizowało w dniach 6-7 marca 1999 r. w Warszawie konferencję "Standardy postępowania hematologicznego w okresie reformy mechanizmu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce". Obecne opracowanie jest zbiorem dokumentów przedstawionych i przedyskutowanych na tej Konferencji w gronie wszystkich Kierowników Klinik Hematologii w Polsce przy udziale Konsultanta Krajowego w zakresie hematologii Dyrektora Instytutu Hematologii w Warszawie prof. dr hab. med. Lecha Konopki i obejmuje ich zaktualizowane wersje. W wielu sytuacjach korzystaliśmy z danych Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, jednak obecne opracowanie jest w swojej całości oryginalne i nie opiera się na żadnym podobnym dokumencie. Przedstawione algorytmy nie ujmują wszystkich jednostek chorobowych, z którymi stykają się hematolodzy, wyniki trwających prac nad dalszymi algorytmami znajdą się w następnych wydaniach "Standardów".
Spis treści:
 • I. Standardy referencyjności w hematologii
 • 2. Opis poziomów referencyjnych w hematologii
 • 3. Program specjalizacji z hematologii
 • 4. Hematologiczne wskazania do natychmiastowej hospitalizacji
 • 5. Standard postępowania w ziarnicy złośliwej
 • 6. Standard postępowania w chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości: C82
 • 7. Standard postępowania w nieziarniczych chłoniakach złos1iwych (NHL) o "dużej" złośliwości
 • 8. Standard postępowania w chłoniakach MALT żołądka
 • 9. Standard postępowania w szpiczaku plazmocytowym
 • 10. Standardy postępowania w ostrych białaczkach nielimfoblastycznych (AML)
 • 11. Standardy postępowania w ostrych białaczkach limfoblastycznych (ALL)
 • 12. Standard postępowania w przewlekłej białaczce limfatycznej (PBL)
 • 13. Standard postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej (C92.1 )
 • 14. Standard postępowania w czerwienicy prawdziwej (D45)
 • 15. Standard postępowania w zwłóknieniu szpiku
 • 16. Standard postępowania w nadpłytkowości samoistnej (D75.2)
 • 17. Standard postępowania w zespołach mielodysplastycznych (MDS) - D46
 • 18. Standard postępowania w małopłytkowości samoistnej (D47.3)
 • 19. Standardy rozpoznawania i leczenia niedokrwistości (D50-D59)
 • 20. Standard postępowania w aplazji szpiku (niedokrwistości aplastycznej) (D61.3)
 • 21. Standard postępowania w małopłytkowości heparynowej (HIT) typu II (White clot syndrome)
 • 22. Standard postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
 • 23. Standard postępowania z osobą poddaną splenektomii (D73.0)
 • 24. Wskazania do przeszczepiania komórek krwiotwórczych wg zaleceń Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku
 • 25. Wykorzystanie hematopoetycznych czynników wzrostu w hematologii
 • 26. Ochrona zdrowych komórek w trakcie leczenia cytostatykami.
 • Leki cytoprotekcyjne
 • 27. Zabezpieczenie chorych na nowotwory krwi przed ciężkimi nudnościami i wymiotami wywoływanymi poprzez wykorzystywane leczenie
 • 28. Omówienie klasyfikacji nowotworów układu krwiotwórczego opracowanej pod auspicjami WHO
 • 29. Aneks. Wydatki leczenia indukującego i konsolidującego remisję ostrych białaczek u dorosłych

Czym jest znaczenie w Słownik na S .