stres wypalenie zawodowe co to znaczy
Co znaczy zawodowe u pracowników psychiatrycznej?. Co to jest Instytutu Psychiatrii i Neurologii w.

Czy pomocne?

Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Definicja z ang. Stress and burnout among workers mental health care, z niem. Stress und Burnout bei den Arbeitnehmern die psychische Gesundheitsfürsorge.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,114 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: stres wypalenie zawodowe
ISBN: ISBN 83-85705-80-5
Opis: Marta Anczewska jest adiunktem I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalistą psychiatrą, Prowadziła badania dotyczące psychoz urojeniowych, doktoryzowała się na temat znaczenia rokowniczego objawów negatywnych w psychozach schizofrenicznych. Od paru lat zajmuje się kondycją osób pracujących w psychiatrycznej opiece zdrowotnej - owocem badań jest niniejsza monografia. Autorka należy do międzynarodowego stowarzyszenia ENTER - Mental Health, zajmującego się promocją, badaniami i szkoleniem w dziedzinie zdrowia psychicznego, współpracuje z Middlesex University w Londynie. Prowadzi badania finansowane z funduszy UE w ramach Programów Ramowych: 5 P.R. w projekcie Ocena Poziomu Stresu Pracowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (OSCAR) i 6 P.R. w projekcie Umocnienie Pacjentów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przez Kształcenie Ustawiczne, Integrację i Współdziałanie (EMILIA). Uczestnicząc w pracach Health Consumer Powerhouse podejmuje działania na rzecz praw pacjentów i poprawy jakości usług medycznych.
Spis treści:
  • 1. Sedno pracy w życiu człowieka 2. Stres zawodowy 3. Wypalenie zawodowe 3.1. Pojęcia 3.2. Niektóre modele teoretyczne 3.3. Dynamika wypalenia 3.4. Różnicowanie wypalenia 3.5. Czynniki sprzyjające wypaleniu 3.6. Konsekwencje wypalenia 3.7. Zapobieganie wypaleniu 3.8. Narzędzia pomiaru wypalenia 3.9. Częstość występowania wypalenia 3.10. Stres i wypalenie pośród pracowników opieki zdrowotnej (badania polskie) 3.11. Stres i wypalenie pośród pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej (badania światowe) 3.12. Badania nad skutecznością działań zapobiegających stresowi zawodowemu i wypaleniu pośród pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej 4. Robota - stres - wypalenie 5. Ocena poziomu stresu i wypalenia zawodowego pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce - badania empiryczne 5.1. Cel pracy 5.2. Hipotezy 5.3. Badani i sposób 5.4. Wyniki badań 5.5. Omówienie wyników 5.6. Wnioski Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na S .