stres etiologii przestępstw co to znaczy
Co znaczy przestępstw agresywnych?. Co to jest Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium.

Czy pomocne?

Stres w etiologii przestępstw agresywnych

Definicja z ang. Stress in the etiology of violent crimes, z niem. Stress bei der Entstehung von Gewaltverbrechen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,301 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: stres etiologii przestępstw
ISBN: ISBN 83-233-1595-7
Opis: Janusz Heitzman - doktor, psychiatra, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca psychiatrii klinicznej na Wydziale Ochrony Zdrowia i psychiatrii sądowej na Wydziale Prawa UJ. Jest autorem wielu publikacji naukowych, rozdziałów w podręcznikach i artykułów prasowych, poruszających zagadnienia opiniowania sądowo-psychiatrycznego w kwestiach karnych, orzecznictwa w stanach upić alkoholowych (robota doktorska) i psychicznych następstw urazów. Jako pierwszy w Polsce opisał kryteria diagnostyczne i orzecznicze zespołu stresu pourazowego (PTSD), kontynuując tym samym tradycje krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej i Profesora Antoniego Kępińskiego w badaniu KZ-syndromu u byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Jest biegłym psychiatrą sądowym opiniującym w najgłośniejszych kwestiach kryminalnych ostatnich kilkunastu lat ("wampir z Bytowa", "Gumiś" i tym podobne) Narastająca fala przemocy, a szczególnie spektakularne relacjonowanie w mediach przypadków zabójstw z niezrozumiałej dla przeciętnego człowieka motywacji zwróciły zainteresowanie opinii społecznej na mechanizmy sądowe i rolę, jaką odgrywa w nich opinia biegłego psychiatry, oceniająca poczytalność sprawcy. Przedstawiane dzieło podejmuje wysiłek rekapitulacji dotychczasowych badań nad stresem i powiązania biologicznych i psychologicznych konsekwencji urazu psychicznego (PTSD, ASD) z generowaniem zachowań agresywnych. Zdaniem autora, "sprawcą agresywnego przestępstwa może stać się każdy, w szczególności ten, kto nie zna własnych systemów reakcji na stres, wyzwalania się agresji i skutecznego metody zabezpieczania się przed nią. Aczkolwiek niekiedy sprawca staje się nim z pozycji głęboko udręczonej ofiary, a bycie nią zawiera w sobie mniej albo bardziej trwałe zmiany psychologiczne i biologiczne, nieuchronność agresji zależy nie tyle od samego sprawcy, co od znalezienia się poprzez niego w warunkach szczególnie jej sprzyjających".
Spis treści:
 • I. Stres - lęk - agresja
 • II. Biologia stresu
 • III. ASD - ostra reakcja na stres, PTSD - zespól stresu pourazowego
 • IV. Diagnostyka
 • V. Prawne skutki reakcji na stres
 • VI. Założenia, cele i hipotezy badawcze
 • VII. Opis grupy badanej
 • VIII. Agresja i czyn
 • IX. Sądowo-psychiatryczna badanie czynu
 • X. Diagnoza PTSD i ASD
 • XI. Szczegółowe wyniki analiz statystycznych
 • XII. Omówienie wyników
 • XIII. Wnioski i podsumowanie

Czym jest znaczenie w Słownik na S .