stres zawodowy policjantów co to znaczy
Co znaczy policjantów. Źródła - konsekwencje?. Co to jest związanym z robotą zawodową znacznie.

Czy pomocne?

Stres zawodowy u policjantów. Źródła - konsekwencje - zapobieganie

Definicja z ang. Occupational stress in police officers. Sources - consequences - prevention, z niem. Stress am Arbeitsplatz in Polizeibeamte. Sources - Folgen - Prävention.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSH-E, Łódź 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,173 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: stres zawodowy policjantów
ISBN: ISBN 978-83-7405-233-7
Opis: W okresie ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie stresem związanym z robotą zawodową znacznie wzrosło. Nie ulega wątpliwości, iż stres zawodowy można uznać za zjawisko szkodliwe, zarówno z perspektywy powodzenia, zdrowia i samopoczucia pracowników, jak i efektywności organizacyjnej. Grupą zawodową narażoną na działanie silnego stresu w miejscu pracy są funkcjonariusze policji. Interesujące więc wydają się dociekania nad czynnikami natury psychospołecznej, które prowadzą do poczucia stresu, jak także ocena ich konsekwencji. Wynikiem tych dociekań może być próba poszukiwania czynników, które pozwalałyby przeciwdziałać pojawianiu się tego typu zagrożeń albo także chronić jednostkę przed negatywnymi konsekwencjami narażenia na stres zawodowy.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • 1. Stres w pracy zawodowej Robota jako źródło stresu Czynniki stresogenne w pracy zawodowej Skutki stresu zawodowego Metody eliminowania stresu ze środowiska pracy.
  • 2. Stres w pracy policjantów Źródła stresu zawodowego u policjantów Skutki stresu w pracy policjantów
  • 3. Metodologia badań własnych Założenia i cel badań Osoby badane Sposoby badań Sposób prezentacji wyników
  • 4. Badanie opisowa wyników badań Stres w pracy funkcjonariuszy policji Wypalenie zawodowe i stan zdrowia Zasoby osobiste i radzenie sobie ze stresem Podsumowanie wyników
  • 5. Skutki stresu zawodowego u policjantów i jego moderatory Stres w pracy a zespół wypalenia zawodowego i stan zdrowia funkcjonariuszy policji Stres w pracy a posiadane zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem a zespół wypalenia zawodowego i stan zdrowia funkcjonariuszy policji Podsumowanie wyników
  • 6. Wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego i stanu zdrowia funkcjonariuszy policji Predyktory konsekwencji stresu zawodowego Pośrednicząca rola zasobów osobistych i radzenia sobie pomiędzy stresem w pracy a jego konsekwencjami
  • 7. Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego u policjantów
  • Pokonywanie stresu na poziomie organizacji
  • Pokonywanie stresu na poziomie jednostkowym

Czym jest znaczenie w Słownik na S .