Zapobieganie konsekwencje źródła policjantów u zawodowy stres

Stres zawodowy u policjantów. Źródła - konsekwencje - zapobieganie

Tytuł książki w oryginale: Stres zawodowy u policjantów. Źródła - konsekwencje - zapobieganie
  Stres zawodowy u policjantów. Źródła - konsekwencje - zapobieganie
Autor (autorzy): Nina Ogińska-Bulik
Szczegóły wydania: WSH-E, Łódź 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,173 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.25 kg
ISBN: ISBN 978-83-7405-233-7
Opis: W okresie ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie stresem związanym z pracą zawodową znacznie wzrosło. Nie ulega wątpliwości, że stres zawodowy można uznać za zjawisko szkodliwe, zarówno z perspektywy powodzenia, zdrowia i samopoczucia pracowników, jak i efektywności organizacyjnej. Grupą zawodową narażoną na działanie silnego stresu w miejscu pracy są funkcjonariusze policji. Interesujące więc wydają się dociekania nad czynnikami natury psychospołecznej, które prowadzą do poczucia stresu, jak również ocena ich konsekwencji. Rezultatem tych dociekań może być próba poszukiwania czynników, które pozwalałyby przeciwdziałać pojawianiu się tego typu zagrożeń lub też chronić jednostkę przed negatywnymi konsekwencjami narażenia na stres zawodowy.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • 1. Stres w pracy zawodowej Praca jako źródło stresu Czynniki stresogenne w pracy zawodowej Konsekwencje stresu zawodowego Sposoby eliminowania stresu ze środowiska pracy.
  • 2. Stres w pracy policjantów Źródła stresu zawodowego u policjantów Konsekwencje stresu w pracy policjantów
  • 3. Metodologia badań własnych Założenia i cel badań Osoby badane Metody badań Sposób prezentacji wyników
  • 4. Analiza opisowa wyników badań Stres w pracy funkcjonariuszy policji Wypalenie zawodowe i stan zdrowia Zasoby osobiste i radzenie sobie ze stresem Podsumowanie wyników
  • 5. Konsekwencje stresu zawodowego u policjantów i jego moderatory Stres w pracy a zespół wypalenia zawodowego i stan zdrowia funkcjonariuszy policji Stres w pracy a posiadane zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem a zespół wypalenia zawodowego i stan zdrowia funkcjonariuszy policji Podsumowanie wyników
  • 6. Wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego i stanu zdrowia funkcjonariuszy policji Predyktory konsekwencji stresu zawodowego Pośrednicząca rola zasobów osobistych i radzenia sobie między stresem w pracy a jego konsekwencjami
  • 7. Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego u policjantów
  • Zwalczanie stresu na poziomie organizacji
  • Zwalczanie stresu na poziomie jednostkowym

Pozostałe książki medyczne na literę S.

Książki o zbliżonej tematyce:

Zapobieganie konsekwencje źródła policjantów u zawodowy stres