suplement urzędowego wykazu co to znaczy
Co znaczy Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych?. Co to jest . Co to jest Wykazu Produktów.

Czy pomocne?

Suplement I do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. (stan na 31.07.2007)

Definicja z ang. Supplement I to the Official List of Medicinal Products admitted to trading on Polish territory of the Republic. (As of 31.07.2007), z niem. Nachtrag I zum amtlichen Handel von Arzneimitteln deren Zulassung zum Handel auf polnischem Gebiet der Republik. (Stand: 31.07.2007).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: , Oprawa: miękka foliowana,160 str., Wymiary: 235 x 165 mm , Waga: 0.30 kgISBN 978-83-88157-40-0
Zagadnienia: suplement urzędowego wykazu
ISBN: Pismem nr P/RIM 460-441/07 z dnia 20.08.2007 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdził, że 'Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Suplement I. Stan na 3 i lipca 2007 roku' zawiera dane zgodne z wpisami do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy w związku z ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm). Suplement I obejmuje wykaz dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych oraz zmiany porejestracyjne objęte pozwoleniami za okres od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r., które są istotne z punktu widzenia Urzędowego Wykazu.
Opis:
Spis treści:
  • Wstęp Errata do UWPr.Lecz. 2007 Wykaz zmian podmiotu odpowiedzialnego dokonanych od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r Wykaz zmian podmiotu odpowiedzialnego (weterynaria) dokonanych od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r Symbole państw Objaśnienia oznaczeń do produktów leczniczych ludzkich
  • TABELA I Uzupełnienia do ''UWPr. Lecz. 2007'' za czas od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r. Wykaz produktów leczniczych wg nazw handlowych, w układzie alfabetycznym
  • TABELA Ia Zmiany do ''UWPr. Lecz. 2007'' za czas od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r. Aneksy do świadectw rejestracyjnych i errata Objaśnienia oznaczeń do produktów leczniczych weterynaryjnych
  • TABELA II Uzupełnienia do ''UWPr. Lecz. 2007'' za czas od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych wg nazw handlowych, w układzie alfabetycznym
  • TABELA IIa Zmiany do ''UWPr. Lecz. 2007'' za czas od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r. Aneksy do świadectw rejestracyjnych i errata (weterynaryjne)
  • SKOROWIDZE (DOTYCZĄ POZYCJI ZAWARTYCH W TABELI I I II SUPLEMENTU) Skorowidz produktów leczniczych wg substancji czynnej i preparatów złożonych Skorowidz produktów leczniczych weterynaryjnych wg substancji czynnej Indeks podmiotów odpowiedzialnych i ich wyrobów razem z wytwórcami (zarejestrowanych od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r.) Indeks podmiotów odpowiedzialnych i ich wyrobów razem z wytwórcami (zarejestrowanych od 1 lutego 2007 r. do 31 lipca 2007 r. (weterynaria)

Czym jest znaczenie w Słownik na S .