system opieki zdrowotnej co to znaczy
Co znaczy zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i?. Co to jest zdrowotnej w Polsce, Estonii, na Litwie.

Czy pomocne?

System opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich

Definicja z ang. The health care system - the effects of changes in Poland and neighboring countries, z niem. Das Gesundheitssystem - die Auswirkungen von Veränderungen in Polen und den Nachbarländern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,149 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: system opieki zdrowotnej
ISBN: ISBN 83-88495-73-9
Opis: Podręcznik omawia problemy powiązane z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia kobiet. Przedstawia wyniki monitoringu zmian i poprawek do reformy służby zdrowia w Polsce z przełomu lat 2000 i 2001. Są one ujęte w perspektywie porównawczej z reformami przeprowadzonymi w Republice Czeskiej i w Niemczech. Niestabilna przypadek w systemie opieki zdrowotnej, pojawiające się pomysły likwidacji kas chorych wskazują na potrzebę dalszego namysłu nad kierunkami przekształceń. Redaktorka tomu prof. Bożena Chołuj ma nadzieję, iż przedłożony w książce materiał przyczyni się do tego, by realizacja zmian przyniosła jak najlepsze efekty w tak newralgicznym obszarze, jakim wciąż jest opieka zdrowotna kobiet w Polsce.
Spis treści:
 • I. STANDARDY
 • Środki i inicjatywy w systemie ochrony zdrowia: skuteczność mechanizmów ochrony zdrowia a zdrowie kobiet
 • Aktualne tendencje polityki ochrony zdrowia w perspektywie rozszerzenia UE
 • II. STAN OCHRONY ZDROWIA w WYBRANYCH ZAKRESACH w POLSCE i Państwach SĄSIEDNICH
 • Prawa pacjenta: konflikt interesów czy wspólna kwestia?
 • Potrzeby z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i następstwa ich niezaspokojenia
 • Potencjalne, niekorzystne konsekwencje reformy ochrony zdrowia dla stanu opieki położniczo-ginekologicznej w Polsce
 • Zdrowie a mechanizmy przemian ustrojowych
 • Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
 • Zdrowie psychiczne kobiet przed i po zmianach roku 1989
 • Problemy na Łotwie
 • Raport społeczny Łotwy 1999
 • Działalność edukacyjna w grupach rówieśniczych
 • III. REFORMA ZDROWIA, JEJ EFEKTY i ZMIANY w POLSCE I Państwach SĄSIEDNICH
 • Chaos informacyjny na temat reformy
 • Mechanizm informacji o chorobach reumatycznych po wprowadzeniu reformy i uwzględnieniu jej poprawek
 • Dostęp do legalnej aborcji - rola środowiska medycznego
 • Skutki ustawy GKY-2000. Uwagi porównawcze w stosunku do polskiej reformy
 • Reforma służby zdrowia w Niemczech
 • Reforma służby zdrowia w Republice Czeskiej
 • IV. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ
 • Ruch na rzecz zdrowia kobiet w Niemczech. Retrospektywa historyczna dotycząca sytuacji, której uwarunkowania doprowadziły do stworzenia Centrów Zdrowia Kobiet
 • Dofinansowanie projektów badawczych, konferencji, naukowej współpracy międzynarodowej i stypendia naukowe w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Techniki i Prezentacji UE 1998-2002
 • Aneks: Uchwały nr 25/99, 34/2000 i 35/2000 Komitetu Badań Naukowych

Czym jest znaczenie w Słownik na S .