teoria wychowania zarysie co to znaczy
Co znaczy Teoria wychowania w zarysie?. Co to jest współczesnej teorii wychowania. Należą do nich.

Czy pomocne?

Teoria wychowania w zarysie

Definicja z ang. Theory of Education at a Glance, z niem. Theorie der Bildung auf einen Blick.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,359 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: teoria wychowania zarysie
ISBN: ISBN 83-7308-609-8
Opis: Prezentowany książka przedstawia niektóre zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące:: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia definicje wychowanie; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych uwarunkowań skuteczności wychowania; indywidualnych i grupowych metod wychowania; technik oddziaływań wychowawczych; wybranych dziedzin wychowania; podstawowych środowisk wychowawczych. Podręcznik adresowana jest szczególnie do studentów pedagogiki, odbywających studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Może być także pomocna studentom studiów nauczycielskich, psychologii i socjologii. Mogą z niej skorzystać również czynni zawodowo nauczyciele wszystkich typów szkół i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych. książka będzie również przydatny rodzicom i innym osobom interesującym się problemami wychowania dzieci i młodzieży.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział I. TEORIA WYCHOWANIA JAKO DYSCYPLINA PEDAGOGICZNA 1. Ogólna charakterystyka teorii wychowania 2. Z historii teorii wychowania 3. Metody uprawiania teorii wychowania 4. Perspektywy teorii wychowania
  • Rozdział II. Definicja WYCHOWANIA I JEGO CECHY 1. Wstępne refleksje nad wychowaniem 2. Wychowanie jako wpływ bezpośrednie albo pośrednie 3. Wychowanie a socjalizacja i inkulturacja 4. Wychowanie a opieka 5. Cechy wychowania
  • Rozdział III WYCHOWANIE W ŚWIETLE KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 1. Wychowanie wg koncepcji behawiorystycznej 2. Wychowanie wg koncepcji humanistycznej 3. Wychowanie wg koncepcji psychospołecznej 4. Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych
  • Rozdział IV. WARTOŚCI ŹRÓDŁEM WYCHOWANIA 1. Ustalenie wartości i metody ich istnienia 2. Klasyfikacja wartości 3. Rola wartości w wychowaniu 4. Wartości preferowane w wychowaniu 5. Prymat wartości nad celami wychowania
  • Rozdział V. CELE WYCHOWANIA 1. Ogólne uwagi o celach wychowania 2. Kontrowersje wokół celów wychowania 3. W poszukiwaniu wiarygodnych celów wychowania 4. Wnioski o stanowieniu i formułowaniu celów wychowania
  • Rozdział VI. PSYCHOSPOŁECZNE WARUNKI SKUTECZNEGO WYCHOWANIA 1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży 2. Demokratyczny styl zarządzania wychowawczego 3. Robota nad sobą wychowawców i nauczycieli 4. Poznawanie dzieci i młodzieży 5. Unowocześnienie kształcenia pedagogicznego
  • Rozdział VII. Sposoby WYCHOWANIA 1. Sposób modelowania 2. Sposób zadaniowa 3. Sposób perswazyjna 4. Sposób nagradzania 5. Sposób karania 6. Sposoby oddziaływań grupowych
  • Rozdział VIII. TECHNIKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 1. Techniki wymiany opinii 2. Techniki oparte na dramatyzacji 3. Techniki wzmacniania pozytywnego i negatywnego 4. Techniki oddziaływań niewerbalnych

Czym jest znaczenie w Słownik na T .