terapia pedagogiczna co to znaczy
Co znaczy pedagogiczna tom 2 - zagadnienia?. Co to jest przegląd wybranych metod stosowanych w.

Czy pomocne?

Terapia pedagogiczna tom 2 - zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć

Definicja z ang. Learn therapy Volume 2 - practical issues and suggestions for activities, z niem. Erfahren Therapie Band 2 - praktische Fragen und Vorschläge für Aktivitäten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,179 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: terapia pedagogiczna
ISBN: ISBN 83-7308-571-8
Opis: Drugi tom książki pt. ''leczenie Pedagogiczna'' stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej i zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, sposoby Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej i terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką poprzez kontakt ze zwierzętami i sporo innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji i koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią. Do każdego scenariusza zajęć opracowano pomoce, a w propozycjach zajęć podano przykład ich zastosowania. Wszystkie pomoce do pracy korekcyjno-kompensacyjnej umieszczone są na dołączonej do książki płytce CD. Podręcznik adresowana jest do pedagogów-terapeutów, rodziców nauczycieli w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli, a również studentów kierunków nauczycielskich.
Spis treści:
 • niektóre zagadnienia z terapii muzycznej
 • Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi
 • Sposób Ruchu Rozwijającego
 • Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Leczenie dzieci z zaburzoną neurodynamiką poprzez kontakt ze zwierzętami
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale literowym
 • Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego na materiale literowym
 • Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego na materiale literowym
 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
 • Usprawnianie percepcji słuchowej
 • Układanie zdań i dzielenie ich na wyrazy
 • Dzielenie wyrazów na sylaby
 • Podział na samogłoski i spółgłoski
 • Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową
 • Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski sz
 • Różnicowanie głosek sz – s
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Strona lewa i prawa
 • Kierowca
 • Ćwiczenia utrwalające określenia słowne dotyczące stosunków przestrzennych
 • Ćwiczenia utrwalające kierunki
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Usprawnianie percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • Propozycje tekstów do ćwiczeń w orientacji przestrzennej
 • Usprawnianie lateralizacji
 • Herbata w hotelu
 • Ćwiczenia regulujące prawidłowe ustawienie głowy w przestrzeni w stosunku do ciała
 • Ćwiczenia wyrabiające odruch równowagi
 • Żabki – usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów
 • Zajęcia usprawniające funkcjonowanie analizatora kinestetyczno – ruchowego
 • Spacer po lesie – ćwiczenia koordynacji ruchów ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci z zaburzeniami równowagi
 • Spotkanie z Calineczką – zajęcia dla dzieci zahamowanych emocjonalnie
 • Dziecko ''zamknięte'' (''wycofane'') na zajęciach socjoterapeutycznych – propozycje ćwiczeń
 • Zimowe igraszki – propozycja zajęć dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej
 • Warsztat muzykoterapeutyczny: Drzewko smutku – drzewko radości
 • W leśniczówce - ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia czytanego tekstu
 • Zabawa na lodzie – ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia czytanego tekstu
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dodawanie i odejmowanie w dziedzinie 10
 • Aneksy na CD

Czym jest znaczenie w Słownik na T .