terapie wspomagające rozwój co to znaczy
Co znaczy wspomagające rozwój osób z autyzmem?. Co to jest jedyną pozycją, w której przedstawione.

Czy pomocne?

Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem

Definicja z ang. Therapies to support the development of people with autism, z niem. Therapien, die Entwicklung von Menschen mit Autismus zu unterstützen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,230 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.40 kg
Zagadnienia: terapie wspomagające rozwój
ISBN: ISBN 83-7308-533-5
Opis: Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której przedstawione zostały niektóre sposoby terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe. Robota nad dziećmi autystycznymi wymaga poszukiwania nowych dróg wspomagania ich rozwoju. By wyjść naprzeciw tym poszukiwaniom, Autorzy przedstawili własne doświadczenia, będące wynikiem wieloletniej praktyki zawodowej i zdobytej wiedzy. Każdy z Autorów, opisując prowadzoną przez siebie terapię, wychodzi od założeń terapeutycznych, następnie ukazuje możliwości wykorzystania sposoby w pracy z osobą z autyzmem. Dodatkowo przedstawione zostały badania nad efektywnością wykorzystania każdej z metod i propozycje zastosowania tych metod do pracy z dziećmi, gdzie połączone zostały autorskie podejścia z prezentacją podstawowych zaleceń. W końcowej części opracowania znajdują się zalecenia, możliwe do zastosowania w pracy edukacyjno-terapeutycznej w odniesieniu do opisanych programów autorskich. Podręcznik jest skierowana przede wszystkim do terapeutów-psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych i administracji, podejmujących działania z dziećmi dotkniętymi autyzmem. Szczególnie książkę można polecić praktykom pracującym z dziećmi z głębokimi deficytami rozwoju, nauczycielom szkół integracyjnych, masowych i rodzicom posiadającym dzieci autystyczne. W związku z wielkim zainteresowaniem, jakim cieszyło się pierwsze wydanie tej publikacji pod tytułem ''Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem'', Autorzy z ogromną radością podjęli się opracowania drugiego wydania, które zostało zmienione. Zmiany dotyczą między innymi zaprezentowania w artykułach nowych metod pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, aktualizacji prezentowanych tekstów i dołączenia nowego artykułu.
Spis treści:
 • Przedmowa do wydania drugiego, zmienionego. Od redaktora. Wprowadzenie. Uwarunkowania efektywnego oddziaływania terapeutycznego w pracy z osobami autystycznymi.
 • Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii.
 • Dylematy powiązane z terapią behawioralną wykorzystywaną wobec osób autystycznych.
 • Sposób Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem.
 • Dziecko autystyczne w kręgu muzyki.
 • Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym.
 • Sposób Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej w terapii dzieci autystycznych.
 • Zastosowanie sposoby Ruchu Rozwijającego w terapii dziecka z głębokimi deficytami rozwojowymi-autystycznego.
 • Sposób Dobrego Startu w pracy z dziećmi autystycznymi.
 • Sposób Felicie Affolter.
 • Sposób Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń (SSP) – Zbigniewa Szota.
 • Niektóre sposoby stosowane w pracy z dzieckiem autystycznym z głębokimi zaburzeniami w rozwoju.
 • Program autorski i jego miejsce we współczesnej edukacji dzieci ze specyficznymi potrzebami.
 • Gdzie szukać pomocy

Czym jest znaczenie w Słownik na T .